English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-21 15:00:00 CET
EPSO-G UAB
Metinė informacija

„EPSO-G“ skelbia 2022 metų audituotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą

„EPSO-G“ skelbia Bendrovės finansines ataskaitas, metinį pranešimą ir nepriklausomo audito išvadą už metus, pasibaigusius 2022 metų gruodžio 31 dieną.

Pagrindiniai 2022 metų audituoti finansiniai rodikliai:

  • Pajamos: 590 mln. Eur (2021 metais buvo 362,9 mln. Eur)
  • EBITDA: -11,3 mln. Eur (2021 metais buvo 79,6 mln. Eur)
  • Grynasis pelnas: -42,5 mln. Eur, (2021 metais buvo 39,8 mln. Eur)
  • Koreguota EBITDA: 63,4 mln. Eur, (2021 metais buvo 65,2 mln. Eur)
  • Koreguotas grynasis pelnas: 21,4 mln. Eur (2021 metais buvo 27,8 mln. Eur)

Pridedama Bendrovės finansinė ataskaita, metinis pranešimas ir nepriklausomo audito išvada.

Daugiau informacijos:
Antanas Bubnelis, „EPSO-G“ komunikacijos vadovas
Tel. 8 699 23404, el. paštas antanas.bubnelis@epsog.lt

PriedasEPSO-G FA_LT_2022_signed.pdf