English Estonian
Avaldatud: 2024-06-11 07:00:00 CEST
EfTEN Real Estate Fund
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund AS'i aktsia puhasväärtus seisuga 31.05.2024

EfTEN Real Estate Fund AS teenis mais 2 589 tuhat eurot konsolideeritud üüritulu, mis on aprilliga võrreldes 44 tuhat eurot rohkem. Üüritulu kasvas tänu kaubanduskeskuste käibeüürile ning hooajalisele tulule. Fondi konsolideeritud EBITDA oli mais 2 253 tuhat eurot, s.o 78 tuhat eurot rohkem kui kuu varem. Maikuu EBITDA sisaldab ühekordset tulu summas 29 tuhat eurot servituudi seadmisest Tallinnas asuvale logistikakeskuse kinnistule.

Selle aasta viie kuu konsolideeritud üüritulu on kokku 12 771 tuhat eurot, s.o 1% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi viie kuu EBITDA on sellel aastal 10 889 tuhat eurot, mis on samuti 1% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Fondi kinnisvaraportfelli vakantsus vähenes mais 3,0%-lt 2,7%-ni seoses Vilniuses asuva Ulonu büroomaja viimaste vakantsete pindade väljaüürimisega. Fondil on mai lõpu seisuga 8913m2 vakantseid pindu, s.h 6744m2 büroopindade segmendis.

2024. aasta viie kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud 4 329 tuhat eurot vaba rahavoogu (EBITDA miinus laenumaksed miinus intressikulu), mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 665 tuhat eurot vähem. Rahavoog on vähenenud peamiselt seoses  EURIBORi kasvuga. Fondi selle aasta viie kuu tulemuste põhjal arvutatud potentsiaalne brutodividend on 32,01 senti aktsia kohta (13% vähem kui eelmisel aastal samal ajal).

Fondi tütarettevõtete pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli mai lõpus 5,78%. Võrreldes 2023. aasta lõpuga on kaalutud keskmine intressimäär vähenenud 0,13 protsendipunkti.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.05.2024 seisuga 19,8038 eurot ja EPRA NRV 20,6066 eurot. Aktsia puhasväärtus tõusis mais tavapäraselt 0,7%.

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee


 

ManusEREF_reports_monthly_05.2024.pdf