English Latvian
Publicēts: 2023-04-20 14:40:58 CEST
L.J. LINEN
Gada pārskats (revidēts)

L. J. LINEN auditētais 2022.gada finanšu pārskats

L. J. LINEN ir publicējis 2022.gada auditēto gada pārskatu. Finanšu pārskats ir pievienots paziņojumam un būs pieejams uzņēmuma mājaslapā www.ljlinen.com

2022.gadu L. J. LINEN noslēdza ar peļņu EUR 4 256 831 apmērā, kas salīdzinot ar 2021.gadu palielinājās par 53%, turklāt apgrozījums salīdzinot ar 2021.gadu pieaudzis par EUR 14 530 716, jeb 51%, kas galvenokārt izskaidrojams ar esošo pārdošanas darījumu apjomu kāpumu, kā arī jaunu tirgus segmentu apgūšanu. Tas pamatā tika panākts piedāvājot alternatīvus produktus tiem, kam pieejamību apgrūtināja karš Ukrainā un piedzīvoja piegādes ķēdes traucējumus. Šajā gadījumā L. J. LINEN varēja vieglāk pārliecināt gan esošos, gan jaunos klientus par izejvielu dažādošanas un plašāka izejvielu klāsta izmantošanas nepieciešamību.

L. J. LINEN arī 2023.gadā plāno būtiski palielināt apgrozījumu un turpināt attīstīt jaunu produktu tirdzniecību un ienākšanu jaunos tirgos, tādējādi samazinot atkarību no viena reģiona un samazinot reģionālās krīzes ietekmi uz uzņēmumu kopumā.

Par L. J. LINEN:

L. J. LINEN nodarbojas ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārdošanu un pielāgotas lauksaimniecības produktu piegādes ķēdes nodrošināšanu tirgus līderiem. L. J. LINEN nodrošina nevainojamu, pilna cikla tirdzniecības un piegādes pakalpojumus no durvīm līdz durvīm - uzņēmums ir kā tilts starp izejvielu ražotājiem un dzīvnieku barības, biodegvielas un cilvēku pārtikas ražotājiem. L. J. LINEN īpašniekiem ir padziļinātas zināšanas un tie specializējas šo sastāvdaļu tirdzniecībā jau gandrīz 30 gadus, kas ir veicinājis sadarbību ar klientiem 46 tirgos. L. J. LINEN ir piegādātājs dažiem no pasaules lielākajiem dzīvnieku barības ražotājiem, un ir viens no lielākajiem šo sastāvdaļu eksportētājiem uz jaunattīstības valstīm.

 

         Monta Tija Brakovska
         SIA “L. J. LINEN”
         Finanšu piesaistes speciāliste
         Telefona nr.: (+371) 29942431
         E-pasts: monta.brakovska@ljlinen.com


L.J.LINEN_GP 2022_LV_pdf.pdf
L.J. LINEN_GP un revidentu_zinojums_2022_LV_edoc.zip