Paskelbta: 2019-11-11 08:58:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2019 m. spalio mėnesį

2019 m.spalio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 11.9 mln. EUR arba 27.9% didesni negu 2018 m. spalio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2019 m. sausio - spalio mėn. buvo 94.2 mln. EUR arba 9.8% didesni negu per tą patį laikotarpį 2018 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102