English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-28 15:00:00 CET
APB "Apranga"
Kita informacija

„Aprangos“ grupės 2023 m. investuotojo kalendorius

„Aprangos“ grupės reglamentuojamą informaciją bei informaciją investuotojams 2023 metais planuojama skelbti tokia tvarka:

2023.01.03 - 2022 m. gruodžio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2023.02.01 - 2023 m. sausio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2023.02.28 - 2022 m. 12 mėnesių tarpinė informacija
2023.03.01 - 2023 m. vasario mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2023.04.03 - 2023 m. kovo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2023.04.04 - Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2023.04.26 - 2023 m. 3 mėnesių tarpinė informacija
2023.04.27 - Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai
2023.04.27 - 2022 m. metinė informacija
2023.05.02 - 2023 m. balandžio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2023.06.01 - 2023 m. gegužės mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2023.07.03 - 2023 m. birželio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2023.07.27 - 2023 m. 6 mėnesių tarpinė informacija
2023.08.01 - 2023 m. liepos mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2023.09.01 - 2023 m. rugpjūčio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2023.10.02 - 2023 m. rugsėjo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2023.10.26 - 2023 m. 9 mėnesių tarpinė informacija
2023.11.03 - 2023 m. spalio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2023.12.01 - 2023 m. lapkričio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801