Paskelbta: 2017-11-30 15:06:23 CET
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2017 metų devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninė pardavimų pajamos per 2017 m. pirmus devynis mėnesius buvo 87,1 mln. EUR, arba 35 proc. didesnės negu per tą patį laikotarpį 2016 metais. (2016 m. devynių mėnesių pardavimų pajamos siekė 64,4 mln. EUR).

Per 2017 m. pirmus devynis mėnesius bendrovė uždirbo 6,3 mln. EUR gryno pelno, arba 2,8 karto daugiau negu per tą patį laikotarpį 2016 metais. (2016 m. devynių mėnesių pelnas siekė 2,2 mln. EUR)

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2017 m. 9 men. veiklos rezultatai.PDF