English Estonian
Avaldatud: 2022-12-28 15:00:00 CET
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Green refinantseeris laenulepingud 100 miljoni euro väärtuses

Täna, 28. detsembril sõlmis Enefit Green SEB ja Swedbankiga laenulepingud 2023. aastal lõppema pidanud laenude refinantseerimiseks. Mõlemad laenud on viieaastase tähtajaga summas 50 miljonit eurot.
Refinantseerimistehingute sisuks on parandada Enefit Greeni laenukohustuste struktuuri käimasoleva investeerimisprogrammi finantseerimisel. Enefit Greeni strateegia näeb ette taastuvelektri tootmisvõimsuste neljakordset kasvu 1900 megavatini 2026. aasta lõpuks.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.