Publicēts: 2020-03-19 15:48:10 CET
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Informācija DelfinGroup investoriem saistībā ar situāciju valstī

DelfinGroup seko līdzi un ievēro visas obligātās un rekomendētās valsts iestāžu drošības prasības saistībā ar coronavirus (COVID-19).

Ietekme

Mēs sagaidām nelielas negatīvas pieprasījuma izmaiņas no mūsu klientiem zemāka preču un pakalpojumu patēriņa dēļ. Paredzam, ka izsniegšana būs nedaudz zemāka iepriekšminētā iemesla dēļ, kā arī dēļ samazinātām mārketinga izmaksām un stingrākas maksātspējas pārbaudes. Tomēr mēs nesagaidām būtiskas izmaiņas klientu norēķinu disciplīnā, kas pamatots ar šādiem apsvērumiem:

- DelfinGroup vidējais aizdevuma lielums uz vienu klientu ir mazs - 104 EUR lombarda aizdevumiem un 560 EUR patēriņa aizdevumiem. Mūsu aktīvā klientu bāze ir daudzveidīga un sastāv no aptuveni 115 000 cilvēku, un mūsu pasīvo klientu bāze ir gandrīz 300 000 cilvēku.

- DelfinGroup ir daudz ilgtermiņa klientu, kuriem mēs uzticamies veiksmīgas vēsturiskās sadarbības dēļ kopš uzņēmuma dibināšanas 2009. gadā.

Papildus iepriekšminētajam, mūsu likviditātes risks ir salīdzinoši zems, jo mums ir diversificēta finansēšanas struktūra – savstarpējās aizdevumu platformas Mintos finansējums, Nasdaq Baltic kotēto obligāciju finansējums un pašu kapitāls. Tikko tika veikta vēl viena veiksmīga obligāciju emisija, piesaistot 3.6 miljonus euro ar 14% likmi (periodā no 11.2019. līdz šodienai).

DelfinGroup sniedz pakalpojumus tikai Latvijā, kas, mūsuprāt, ir mūsu konkurences priekšrocība - mūsu ekonomika ir spēcīga, mums nav valūtas riska, un mēs zinām savus klientus.

DelfinGroup tika dibināta 2009. gadā iepriekšējās globālās finanšu krīzes laikā. Uzņēmums sāka darbu ar vienu lombardu, kas nepilna gada laikā kļuva par 50 lombardu tīklu. DelfinGroup biznesa DNS pamatā ir smagās mācības no iepriekšējās krīzes – stingra izmaksu disciplīna, ilgtermiņa plānošana un rūpīgi procesi -, kas uzņēmumā pastāv jau kopš pirmās dienas, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmums visu šo laiku ir bijis tik stabils un pelnītspējīgs.

2008. gada krīze bija citādāka nekā šodien redzētā, jo papildus ārējiem faktoriem Latvijai bija arī iekšējas problēmas. Tagad imports un eksports ir līdzsvarots, valdības parāds nav pārāk liels, cilvēkiem ir vairāk noguldījumu nekā aizņēmumu, un valdība ir gatava palīdzēt mūsu cilvēkiem un uzņēmumiem.

Citi apsvērumi

DelfinGroup vēlas uzsvērt mūsu spēcīgo bilanci, kas mums palīdzēs pārdzīvot neskaidrus laikus. Papildus Mintos platformai mūsu grupas operāciju neatņemamu daļu finansē divas obligāciju emisijas ar atmaksas termiņiem gandrīz 2 un 3 gadus no šodienas.

Grupas konsolidētie dati uz 31.12.2019.
 
Neto kredītportfelis 31.6m EUR
Pašu kapitāls 8.4m EUR
EBITDA 8.1m EUR
Neto parāda / pašu kapitāla attiecība 3.0
Neto parāda / EBITDA attiecība 3.1
Procentu seguma koeficients 2.5
Īstermiņa aktīvu un saistību attiecība 1.5

Mēs saprotam, ka pašreizējās krīzes ilgums nav prognozējams, un mēs esam veikuši visas nepieciešamās darbības un vajadzības gadījumā veiksim papildu pasākumus. Pat ja krīze ilgs gadu vai vairāk, mēs varēsim saglabāt savus rādītājus, savu portfeli, klientu un darbinieku lojalitāti un atgriezties uz izaugsmes ceļa, tiklīdz krīze būs beigusies.

Valdes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis

 

__________________________________________________________________

SIA DelfinGroup ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 38 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 filiālēs, nodarbina vairāk kā 270 profesionālus darbiniekus un 2019. gadā nodokļos ir samaksājis 2.97 miljonus euro. SIA DelfinGroup ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

 

 

         Kristaps Bergmanis
         Mobile: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-mail: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv