Published: 2019-12-11 13:03:23 CET
PFA Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2019 i Investeringsforeningen PFA Invest

Vi har beregnet forventede udbytter for regnskabsåret 2019 på baggrund af foreløbige regnskabstal. Beregningerne er baseret på data pr. 9. december 2019. De forventede udbytter i Investeringsforeningen PFA Invest er foreløbige og kan ændre sig indtil der foreligger et endeligt årsregnskab for 2019. De endelige udbytter vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens generalforsamling.

Afdeling Samlet forventet udbytte i kr. pr. andel
Mellemlange Obligationer 0.20
Udenlandske Obligationer 0.00
Kreditobligationer 1.00
Danske aktier 8.80
Globale Aktier 10.80
Højt Udbytte Aktier 9.10
Europa Value Aktier 1.80
USA Stabile aktier 3.60
Balance AA 0.50
Balance A 0.80
Balance B 2.40
Balance C 2.10

For et investeringsbevis i en udbyttebetalende afdeling, består det samlede afkast af to elementer: Kursændringen, som udgør det, investeringen er vokset eller faldet med i en given periode, samt investeringsbevisets udbytte. Mens investor først får del i værdien af kursændringen, når investeringsbeviset sælges, så udbetales investeringsbevisets udbytte løbende.

Udbyttet er den del af en afdelings afkast, der løbende udbetales til investorerne. Det sker som regel hvert år i løbet af første kvartal.

Det er regler i skattelovgivningen, der afgør, hvor stor en del af afkastet, der skal udbetales som udbytte. Investeringsforeningen kan derfor ikke selv bestemme, om og hvor meget, den vil udbetale i udbytte. Investor kan læse mere om beregningen af udbytter på investeringsforeningens hjemmeside: https://pfainvest.dk/forside/vaerktoejer/udbytteberegner/. Der kan også findes yderligere spørgsmål og svar om udbytter her https://pfainvest.dk/forside/pfa-invest/faq/.

Med venlig hilsen

PFA Asset Management