Publicēts: 2021-03-18 14:23:52 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par valdes locekļa ievēlēšanu

Iekšējā informācija, 2021-03-18 14:23 CET -- AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” padome valdes locekļa amatā apstiprinājusi Ievu Jansoni - Buku. Ieva Jansone – Buka amatam izraudzīta atklātā konkursā. Amata pienākumus jaunā valdes locekle sāk pildīt 2021. gada 18. martā, un pilnvaru termiņš ir trīs gadi.

Līdz ar to AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valde strādās šādā sastāvā – valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, valdes locekļi Jēkabs Krieviņš, Inese Zīle, Aleksandrs Bimbirulis un Ieva Jansone – Buka.

Jaunievēlētās valdes locekles galvenā atbildības joma būs riska kapitāla instrumenti.

Ieva Jansone – Buka ir ieguvusi profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā, sociālo zinātņu bakalaura grādu vadības zinātnē un politikas zinātnē Latvijas Universitātē.

I. Jansones – Bukas iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar finanšu nozari, strādājot vadošos amatos IPAS “INDEXO”, SIA “IJ Birojs” un Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiālē. I. Jansone – Buka strādājusi augstākās vadības amatos vietējos uzņēmumos SIA “Clean R”, SIA ”Vides Pakalpojumu Grupa”. I. Jansone – Buka ir IPAS “Indexo” padomes locekle. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv