Published: 2019-07-31 15:40:43 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Atnaujintas „Energijos skirstymo operatorius“ 10 metų investicijų planas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė arba ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad 2019 m. liepos 31 d. ESO stebėtojų taryba patvirtino atnaujintą ESO 10 metų investicijų planą (toliau – 10 MIP) (pridedama).

10 MIP numatyta, kad per artimiausius 10 metų (2019–2028 m.) ESO planuoja investuoti 1,83 mlrd. EUR į tinklo patikimumo ir saugumo didinimą, išmanių sprendimų diegimą, kliento patirties gerinimą, paslaugų rinkos, suteikiančios lygiavertes veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams, susikūrimo skatinimą. Planuojamos investicijos leis reikšmingai pagerinti tinklų atsparumą gamtiniams reiškiniams, padidinti tinklo išmanumą, sudarys prielaidas gauti tikslią informaciją realiu laiku, užtikrins geriausią vertę klientams, sudarys sąlygas rinkos dalyviams / energijos tiekėjams kurti ir teikti paslaugas, atitinkančias kiekvieno kliento individualius poreikius.

Konkrečių sprendimų siekiant šių tikslų priėmimas ir įgyvendinimas (įskaitant apimtį, laiką, finansavimo būdą ir kitus aspektus) priklausys nuo ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos tokių sprendimų priėmimui ir jų efektyviam įgyvendinimui. Investicijos, teisės aktų nustatyta tvarka, bus derinamos su reguliuojančiomis institucijomis, todėl 10 MIP numatyti  investiciniai projektai negali būti laikomos galutiniais sprendimais investuoti ar atlikti kitus veiksmus.
ESO 10 metų investicijų plano tikslai suderinti su Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamais tikslais, ESO strategija iki 2030 metų bei ESO valdančios „Lietuvos energijos“ grupės strategija LE2030.


Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt

Priedas


LT ESO 10 MIP 2019-2028.pdf