English Estonian
Avaldatud: 2023-01-12 08:00:00 CET
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Greeni tootmisandmed - detsember 2022

Enefit Green tootis 2022. aasta detsembris 100,7 GWh elektrienergiat ehk 12,0% võrra vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Tootmistulemust mõjutasid enim tuuleenergia madalam toodang Eesti ja Leedu tuuleparkides. Detsembris 2022 oli keskmine mõõdetud tuulekiirus nii Eesti kui Leedu tuuleparkides – 6,5 m/s võrrelduna keskmiste tuulekiirustega 2021. aasta detsembris vastavalt 6,7 m/s ja 6,9 m/s). Koostootmise valdkonna elektritoodang kasvas detsembris aastaga 5,8% võrra 17,9 GWh-ni ja soojusenergia toodang vähenes 5,5% võrra 59,8 GWh-ni, kuna detsembri ilm oli mullusega võrreldes mõnevõrra soojem. Pelletitoodang langes detsembris 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 3,1% võrra 12,8 tuhande tonnini.

2022. aasta neljanda kvartali kokkuvõttes tootis Enefit Green 24,5% vähem elektrienergiat, 10,1% vähem soojusenergiat ning 8,2% rohkem pelleteid kui aasta tagasi.

Kogu 2022. aasta kokkuvõttes kahanes Enefit Greeni elektrienergia toodang 6,3% 1 118 GWh-ni, soojusenergia toodang 8,5% 565 GWh-ni ning pelletitoodang kasvas 13,8% 154 tuhande tonnini.

„Enefit Greeni elektritootmisest on suurim osakaal tuuleenergial. 2022. aasta algas väga heade tuuleoludega ning jaanuaris sündis ta tuuleenergia tootmisrekord, kuid teisel poolaastal jäid tuulekiirused valdavalt alla keskmise. Aasta viimase kuu tuulekiirused olid küll paremad tänavusest novembrist, kuid jäid alla 2021. aasta detsembrile ja see kajastus ka tootmistulemustes,“ kommenteeris Innar Kaasik, Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht.


Elektrienergia kuutoodang riikide kaupa, GWh Detsember 2022 Detsember 2021Muutus, %
Eesti63,271,2-11,3%
Leedu33,639,0-13,8%
Läti3,74,0-5,4%
Poola0,10,2-26,3%
Kokku100,7114,4-12,0%
    
Elektrienergia kuutoodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul82,697,2-15,1%
Koostootmine17,916,95,8%
Päike0,20,2-17,6%
Muud0,10,1-24,9%
Kokku100,7114,4-12,0%
    
Soojusenergia, GWh59,863,3-5,5%
    
Pelletid, tuh t12,412,8-3,1%
    
Elektrienergia kvartalitoodang riikide kaupa, GWhIV kv 2022IV kv 2021Muutus, %
Eesti182,7238,3-23,4%
Leedu94,5133,0-28,9%
Läti11,711,70,1%
Poola1,72,0-16,0%
Kokku290,6385,1-24,5%
    
Elektrienergia kvartalitoodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul240,1332,3-27,7%
Koostootmine47,950,0-4,2%
Päike2,42,5-2,2%
Muud0,20,3-40,5%
Kokku290,6385,1-24,5%
    
Soojusenergia, GWh156,6174,3-10,1%
    
Pelletid, tuh t41,238,18,2%
    
Elektrienergia aastatoodang riikide kaupa, GWh20222021Muutus, %
Eesti676,6735,7-8,0%
Leedu378,3397,4-4,8%
Läti43,641,35,7%
Poola19,718,46,9%
Kokku1 118,21 192,8-6,3%
    
Elektrienergia aastatoodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul911,7983,1-7,3%
Koostootmine173,2184,6-6,2%
Päike32,224,133,6%
Muud1,11,015,1%
Kokku1 118,21 192,8-6,3%
    
Soojusenergia, GWh565,4618,2-8,5%
    
Pelletid, tuh t153,9135,213,8%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.