Published: 2019-02-19 10:19:24 CET
PFA Invest
Notice to general meeting

Korrigeret: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Ved en fejl var torsdag den 6. marts 2019 angivet som dato for generalforsamlingen i Investeringsforeningen PFA Invest i indkaldelse til generalforsamlingen. Det er herved korrigeret til onsdag den 6. marts 2019.


Herved indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2019 kl. 16.00 i

Investeringsforeningen PFA Invest

Generalforsamlingen finder sted hos Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø.

Det er muligt at parkere gratis hos PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement.

Tilmelding til generalforsamlingen og bestilling af adgangskort eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 19. februar 2019 på investorportalen på www.pfainvest.dk eller ved henvendelse til foreningen på tlf. 39 17 60 87 (hverdage mellem kl. 9 og 16) og skal ske senest den 4. marts 2019. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 3 til indkaldelsen.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 27. februar 2019.

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2018 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 19. februar 2019 samt være tilgængelige på www.pfainvest.dk fra samme dato.

København, den 19. februar 2019

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PFA Invest

Attachments


Fuldstndige forslag_2.pdf
Bilag 3 - Fuldmagtsblanket_v2.docx
Bilag 1 - Arsrapport 2018.pdf
Bilag 2 - Investeringsforeningen PFA Invest_Vedtgter_06.03.2019.pdf
Indkaldelse ordinr generalforsamling den 6. marts 2019_v3.pdf