English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-03 12:50:03 CET
Linas Agro Group
Kita informacija

Dividendų mokėjimo tvarka

2022 m. spalio 28 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Linas Agro Group“ pelno paskirstymą, kuriame numatytas dividendų išmokėjimas - po 0,0313 euro vienai akcijai. Dividendus gaus asmenys, kurie dividendų teisių apskaitos dienos (2022 m. lapkričio 15 d.) pabaigoje buvo AB „Linas Agro Group“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios reguliuojamoje rinkoje (t .y. vertybinių popierių biržoje) su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB „Linas Agro Group“ akcijos (ISIN kodas LT0000128092) nesuteikia teisės gauti dividendų už 2021–2022 finansinius metus, yra 2022 m. lapkričio 14 diena.

Dividendai bus išmokėti AB „Linas Agro Group“ akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą. Dividendų suma, atskaičiavus mokesčius, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.

Dividendų apmokestinimas:

  • Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas;
  • Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas, jeigu pagal įstatymus nenumatyta kitaip.


Papildoma informacija:

Mažvydas Šileika

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius

Mob. 8 619 19 403

E. p. m.sileika@linasagro.lt