English Estonian
Avaldatud: 2022-08-02 10:30:00 CEST
Punktid Technologies
Börsiteade

Punktid Technologies AS-i grupi 2022. a II kvartali tulemused - kasv 23% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

Punktid Technologies AS-i (edaspidi Punktid) 2022. a II kvartali müük moodustas kokku 623 000 eurot ning kasvas võrreldes 2021. a II kvartaliga 23% (2021. a II kvartali müük oli 505 000 eurot). Sellest 406 000 eurot moodustas Punktide platvormi vahendusteenuse brutosumma*, mis võrreldes 2021. a II kvartaliga kasvas 16% (2021. a II kvartali vahendusteenuse brutosumma oli 350 000 eurot).

Lisaks tõusis II kvartalis HVK Business OÜ hulgimüük 40% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2021. a II kvartali hulgimüük oli 155 000 eurot ja 2022. a II kvartali hulgimüük oli 217 000 eurot).

"Teine kvartal möödus positiivselt, aprillis saavutasime Punktide kõigi aegade suurima kuumüügi, ületades ka tavapäraselt kõrget detsembrikuud. Kuigi müügid Punktide platvormi keelte lõikes varieeruvad, on üldine trend Punktide platvormil hea ning tõusvas joones. Selle saavutamiseks rakendasime erinevaid pakkumisi ning testisime lähenemisviise uutele klientidele. Juuni lõpus valmisid lõplikult ka Punktide leedukeelse domeeni tõlked, millest tulenevalt alustasime Leedu turul eesmärkide elluviimisega. Laiendasime märkimisväärselt ka Punktide tootevalikut, keskendudes toodete seas peamiselt erinevate regioonide toodetele, mis aitavad tuua müüke erinevatest riikidest üle maailma. Teises kvartalis parandasime oluliselt olemasoleva süsteemi kiirust, lisaks saime jõulisemalt käima ka uue veebisüsteemi arenduse," kommenteeris Punktide juhatuse liige Hannes Niid.

*Vahendusteenus hõlmab videomängude, Nintendo, PlayStationi, Xboxi jne digitaalsete koodide veebipõhist müüki Punktide gruppi kuuluva Gamekeys OÜ poolt hallatava Punktide müügiplatvormi kaudu nii Eestis kui ka välisriikides. Brutosummaks on klientidelt saadud raha läbi Punktide platvormi, nimetatud ka kui müük.

 

Allolev tabel näitlikustab Punktide müügiplatvormi kaudu 2022. a II kvartalis vahendusteenusest laekunud brutosummasid võrrelduna sama perioodi tulemustega 2021. aastal.

Tabel 1*

Punktid Technologies AS müük kokku: 623 000€
HVK Business OÜ müük: 217 000€
Gamekeys OÜ vahendusteenuse käive: 406 000€
muutus 23%

*Tabelis olevad 4000 eurot ületavad numbrid on ümardatud tuhande euro täpsusega. Tabelis toodud numbrid ei ole veel lõplikud (st võivad vähesel määral muutuda), kuna 2022. a II kvartal ei ole veel raamatupidamises suletud. Ukraina domeeni Punktid.com.ua müüki tabelis ei kajastu, kuna selle domeeni kaudu müüb frantsiisivõtja frantsiisilepingu alusel. Müügi prognoosid aastate lõikes on leitavad Punktide ettevõtte kirjelduse leheküljel 67. Käesoleva aasta müügi eesmärgiks on seatud kokku 2 805 000 eurot.

Tabel 2*

2021. ja 2022. a II kvartali vahendusteenuse brutosumma võrdlus sihtturgudele suunatud domeenide kaupa**

 

  Gamekeys OÜ
vahendusteenus Kvartal II
           
2021 kvartal II 350 000€            
2022 kvartal II 406 000€            
muutus 16%            
               
  Punktid platvormi müük keeleti Punktid.ee Punktid.lv Punktid.com Punktid.ru Punktid.lt Punktid.fi
aprill 2021 115 000€ 84 000€ 14 000€ 10 000€ 6 000€ 326€ 28€
aprill 2022 193 000€ 64 000€ 15 000€ 108 000€ 2 000€ 60€ 3 500€
muutus 81% -23% 7% 980% -66% -81% 12 400%
mai 2021 124 000€ 89 000€ 13 000€ 15 000€ 6 000€ 500€ 184€
mai 2022 90 000€ 62 000€ 13 000€ 10 000€ 2 200€ 300€ 2 100€
muutus -27% -30% 0 -33% -63% -40% 1041%
juuni 2021 109 000€ 65 000€ 12 000€ 28 000€ 4 000€ 400€ 53€
juuni 2022 123 000€ 71 000€ 16 000€ 30 000€ 3 000€ 300€ 3 000€
muutus 12% 9% 33% 4% -25% -25% 5560%
               
Geomeetiline keskmine 14% -16% 15% 96% -54% -55% 4155%

 

*Tabelis olevad 4000 eurot ületavad numbrid on ümardatud tuhande euro täpsusega. Tabelis toodud numbrid ei ole veel lõplikud (st võivad vähesel määral muutuda), kuna 2022. a II kvartal ei ole veel raamatupidamises suletud. Ukraina domeeni Punktid.com.ua müüki tabelis ei kajastu, kuna selle domeeni kaudu müüb frantsiisivõtja frantsiisilepingu alusel. Müügi prognoosid aastate lõikes on leitavad Punktide ettevõtte kirjelduse leheküljel 67. Käesoleva aasta müügi eesmärgiks on seatud kokku 2 805 000 eurot.

 

Turgudest täpsemalt 

Eesti domeeni (Punktid.ee) vahendusteenuse brutosumma kahanes 2022. aasta teises kvartalis keskmiselt 16% võrreldes sama perioodiga 2021. aastal. Me ei teinud oma tegevuses suuri muudatusi ning jätkasime turul positsioneerimist samas mahus, mis varasemalt, kuid Eestit tabanud kõrge inflatsioon on sundinud inimesi muutma ka oma tarbimisharjumusi, millest tulenevalt tabas kohalikul turul meid ka kerge langus.

Läti domeeni (Punktid.lv) osutatud vahendusteenuse brutosumma kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 15%. Oleme seal turul saavutanud stabiilse positsiooni ning rakendame enda testitud meetodeid ka kasvu hoidmisel.

Punktide rahvusvahelise inglise keelse domeeni (Punktid.com) kaudu on vahendusteenus kasvanud orgaaniliselt, keskmiselt 96% käesoleva aasta teises kvartalis, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurim kasv toimus aprillis,  kus kasv oli 980% võrreldes 2021. a aprilliga.

Venekeelse domeeni (Punktid.ru, mis on suunatud suuremas osas Balti riikide klientidele) vahendusteenuse brutosumma langes 2022. aasta teises kvartalis keskmiselt 54% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Langus tuleneb peamiselt asjaolust, et II kvartalis lõpetasid suur osa mängusektori müüjatest oma tegevuse vene turul, jättes vene tooteid kasutavad kliendid teenuseta. Sellel põhjusel kahanes ka meie venekeelse klientuuri ühe lemmiktoote, PlayStation Venemaa regiooni kaartide müük, mis mõjutas Punktid.ru müügitulemust. Mitmed Balti riikides elavad vene toodete kasutajad on hakanud mõne muu regiooni kasutajaks, mis aitab hoida stabiilset käivet.

Leedukeelse domeeni (Punktid.lt) aktiivse turundusega alustasime alles juunis, mistõttu olid eelnevad tulemused vaid orgaanilised.

Soomekeelne domeen (Punktid.fi) on sel aastal kasvanud väga tugevalt just orgaaniliselt. Alates juunikuust hakkasime antud turgu ka konkreetsema turundusplaaniga toetama. Suurim kasv toimus aprillis, kus kasv oli 12 400% võrreldes 2021. a aprilliga.

 

Uute tellimuste ja klientide arv 2022. II kvartalis

2022. teises kvartalis esitati tellimusi Punktide veebipõhises müügikeskkonnas kokku 10 949, millest 3950 aprillis, 3346 mais ning 3653 juunis. Uusi kliente lisandus samal perioodil kokku 2160 – aprillis 846, mais 709 ning juunis 605.

 

Käesolevas teates avaldatud informatsioon vahendusteenuse brutosumma kohta ei kajastu Punktide finantsaruannetes, kuna Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt on vahendaja müügitulu üksnes vahendustasu, mitte lepingute alusel kogutud brutosummad. Vaatamata sellele lähtub Punktid oma kasvu ja edu hindamisel üksnes Gamekeys OÜ müügist (st vahendusteenuse brutosummast). Punktid annab müügitulemustest investoritele lühiülevaate igakuiselt ja põhjalikuma ülevaate kord kvartalis..

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige
E-mail: invest@punktid.com  

 

Punktid Technologies AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mille tütarühinguteks on Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ.  Punktide grupp omab ja arendab  Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, seejuures:

  • Gamekeys OÜ põhitegevuseks on maailma tuntuimate videomängude ja videomängude kinkekaartide vahendamine veebipõhises keskkonnas ning sellega seonduv klienditeenindus ja turundus nii Eestis kui välisriikides; ja
  • HVK Business OÜ põhitegevuseks on videomängude ja kinkekaartide hulgimüük äriklientidele, Punktid.com IT-projekti arendamine ja kasutusõiguse müük.