English Lithuanian
Paskelbta: 2022-08-09 15:15:00 CEST
Ignitis grupė
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Informacija apie baigtą AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo mažinimą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, informuoja, kad 2022 m. rugpjūčio 9 d. juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja Grupės įstatų redakcija (nuoroda), taip užbaigiant Grupės įstatinio kapitalo mažinimo procedūrą anuliuojant Grupės įgytas paprastąsias vardines akcijas (toliau – PVA) ryšium su po 2020 m. spalio 5 d. įvykdyto pirminio viešo akcijų siūlymo (toliau – IPO) vykusiu stabilizavimu.

Grupės įstatinio kapitalo mažinimo metu buvo anuliuota 1 894 797 vnt. Grupės PVA, kurių kiekvienos nominali vertė yra 22,33 Eur ir kurias buvo įsigijusi pati Grupė. Bendra anuliuotų PVA nominali vertė 42 310 817,01 Eur. Atitinkamai, Grupės įstatinis kapitalas sumažėjo iki 1 616 445 476,80 Eur (buvo 1 658 756 293,81 Eur), o bendras PVA skaičius sumažėjo iki 72 388 960 vnt. (buvo 74 283 757 vnt.).

Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi, Grupė pateikia informaciją apie bendrą jos išleistų PVA suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, PVA kiekį ir jų nominaliąją vertę:

Akcijų klasė PVA
Vienos PVA nominalioji vertė 22,33 Eur
PVA skaičius 72 388 960 vnt.
Bendrovės įstatinis kapitalas 1 616 445 476,80 Eur
Visų išleistų PVA suteikiamų balsų skaičius 72 388 960 vnt.

Pažymėtina, kad po Grupės įstatinio kapitalo mažinimo laisvoje apyvartoje esančių PVA dalis sumažėjo iki 25,01 % (nuo 26,92 % Grupės pirminio viešo akcijų siūlymo metu). Taip pat proporcingai išaugo kiekvieno akcininko turimų vertybinių popierių dalis, įskaitant ir daugumos akcininko (Lietuvos Respublika, įgyvendinanti akcininko valią – Lietuvos Respublikos finansų ministerija), kurio vertybinių popierių paketas šiuo metu siekia 74,99 % (padidėjo nuo 73,08 %).

Plačiau su po IPO vykusiu stabilizavimu galite susipažinti 2022 m. kovo 8 d. sušaukto Grupės visuotinio akcininkų susirinkimo pranešimo 6-7 psl. (nuoroda).

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

PriedasAB Ignitis grupe istatai.pdf