English Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-15 15:39:25 CEST
NEO Finance
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Lietuvos banko atlikto tikslinio patikrinimo rezultatų

Lietuvos bankas atliko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau - Bendrovė) planinį tikslinį patikrinimą. Lietuvos bankas patikrinimo metu nustatė, kad Bendrovė tikrintu laikotarpiu tinkamai laikėsi Vartojimo kredito įstatymo 17 str. 1 d. ir 21 str. 2 d. 1 p. reikalavimų. Nustatytas 1 atvejis iš tikrintų 20, kai Bendrovė dėl netyčinės IT sistemos klaidos vartojimo kredito gavėjui įvykdžius įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį anksčiau nustatyto termino, iš karto nesumažino bendros vartojimo kredito kainos 7,4 EUR permokos suma.

Bendrovė jau patikrinimo metu grąžino permoką vartojimo kredito gavėjui bei siekdama užkirsti kelią tokiam pažeidimui ateityje, nedelsdama atliko reikiamus programavimo darbus.

2022 m. liepos 12 d. Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimu nuspręsta užbaigti Bendrovės patikrinimą, netaikant poveikio priemonių ar privalomų nurodymų Bendrovei.

 

Paulius Tarbūnas
Administracijos vadovas
Email:
paulius.tarbunas@neofinance.com