Avaldatud: 2014-07-07 15:40:06 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

Aktsiakapitali vähendamine registreeritud

7. juulil 2014 kanti äriregistrisse Tallinna Kaubamaja AS-i aktsiakapitali vähendamine 27. märtsil 2014 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. Tallinna Kaubamaja AS registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 16 291 680 eurot, mis koosneb 40 729 200 aktsiast, neist igaüks nimiväärtusega 0,40 eurot.

Vastavalt äriseadustikule võib aktsiakapitali vähendamisel teha väljamakseid aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest. Seetõttu teostatakse aktsiakapitali vähendamisega seotud rahalised väljamaksed 0,20 eurot aktsia kohta aktsionäridele 7. oktoobril 2014. Aktsiate nimiväärtuse vähendamisega seotud väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 10. aprilli 2014 kell 23:59 seisuga.

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000