Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-04 17:59:45 CEST
MAXIMA GRUPE, UAB
Kita informacija

MAXIMA GRUPĖ, UAB skelbia oficialaus siūlymo išpirkti obligacijas Didžiausią priimtiną sumą

NESKELBTI, NEVIEŠINTI IR NEPLATINTI JOKIEMS ASMENIMS, ESANTIEMS ARBA GYVENANTIEMS JUNGTINĖSE VALSTIJOSE, JŲ TERITORIJOSE IR VALDOSE (ĮSKAITANT PUERTO RIKĄ, JAV MERGELIŲ SALAS, GUAMĄ, AMERIKOS SAMOA, VEIKO SALĄ IR ŠIAURĖS MARIANŲ SALAS), BET KURIOJE JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALSTIJOJE ARBA KOLUMBIJOS APYGARDOJE, TAIP PAT JOKIEMS JAV SUBJEKTAMS (KAIP ŠIS TERMINAS APIBRĖŽTAS TOLIAU), ARBA JOKIEMS BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE PAGAL ĮSTATYMUS DRAUDŽIAMA PLATINTI ŠĮ PRANEŠIMĄ, ESANTIEMS ARBA GYVENANTIEMS ASMENIMS.

ŠIS PRANEŠIMAS YRA SUSIJĘS SU INFORMACIJOS, KURI PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 596/2014 DĖL PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA (PRR) 7 STRAIPSNIO 1 DALĮ BUVO ARBA GALĖJO BŪTI LAIKOMA VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA, ATSKLEIDIMU.

2022 m. liepos 4 d.

MAXIMA GRUPĖ, UAB PRANEŠA APIE DIDŽIAUSIĄ PRIIMTINĄ SUMĄ

Papildant Maxima Grupė, UAB (Emitentas) 2022 m. birželio 27 d. pranešimą, kuriuo Emitentas paskelbė oficialų pasiūlymą išpirkti jos 300 000 000 eurų vertės (palūkanų norma 3,250 procentų, išpirkimo data – 2023 m. rugsėjo 13 d.) (ISIN: XS1878323499), (toliau – Obligacijos) iš esamų obligacijų savininkų, patenkinus Naujojo finansavimo sąlygą (kaip šis terminas apibrėžtas Oficialaus pasiūlymo memorandume) ir kitas ten apibūdintas sąlygas. Emitentas šiandien praneša, kad Didžiausia priimtina suma, susijusi su Pasiūlymu, yra 240 000 000 EUR.

Pasiūlymui toliau taikomos 2022 birželio 27 d. Oficialaus pasiūlymo memorandume  (toliau – Oficialaus pasiūlymo memorandumas) nustatytos sąlygos ir apribojimai. Šis pranešimas turi būti skaitomas kartu su Oficialaus pasiūlymo memorandumu.

Kadangi Didžiausia priimtina suma yra mažesnė, nei bendra išleistų Obligacijų pagrindinė suma, galiojantys pasiūlymai parduoti Obligacijas gali būti proporcingai tenkinami Emitento vienintele ir absoliučia diskrecija. Papildomai, Galiojimo laiko pabaigoje, Emitentas ketina visų pirma priimti Prioritetines Obligacijas suteikdamas joms prioritetą prieš Neprioritetines Obligacijas. Emitentas priims Neprioritetines Obligacijas Galiojimo laiko pabaigoje po to, kai jis tuo metu bus priėmęs visas Prioritetines Obligacijas iki Didžiausios priimtinos sumos. Žr. Oficialaus pasiūlymo memorandumo dalį „Pasiūlymo sąlygos – proporcingas tenkinimas“ detalesnei informacijai.

Oficialaus pasiūlymo memorandumo kopijas (su siūlymo ir platinimo apribojimais) galima gauti iš Pasiūlymo agento toliau nurodytu būdu. Didžiąja raide rašomų ir pranešime neapibrėžtų terminų reikšmė yra tokia, kokia nustatyta Oficialaus pasiūlymo memorandume.

Kontaktinė informacija

PLATINTOJAI VALDYTOJAI

„Citigroup Global Markets Europe“ AG (tel. +44 20 7986 8969; el. paštas liabilitymanagement.europe@citi.com; adresuoti Įsipareigojimų valdymo grupei), „J.P.Morgan“ SE (el. paštas em_europe_lm@jpmorgan.com; adresuoti Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos (EMEA) įsipareigojimų valdymo grupei), „Luminor Bank“ AS (tel. +37068248548; el. paštas dcm@luminorgroup.com; adresuoti Ignui Šablevičiui, Skolos kapitalo rinkų skyrius) ir „MUFG Securities (Europe)“ N.V. (tel. +33 (0)1 7091 4255; el. paštas: liability.management@mufgsecurities.com; adresuoti Įsipareigojimų valdymo grupei).

PASIŪLYMO AGENTAS

„Kroll Issuer Services“ Limited (tel. + 44 20 7704 0880; el. paštas maximagrupe@is.kroll.com; adresuoti David Shilson).

Atsakomybės apribojimas

Šį pranešimą būtina skaityti kartu su Oficialaus pasiūlymo memorandumu. Šiame pranešime ir Oficialaus pasiūlymo memorandume yra pateikiama svarbi informacija, su kuria derėtų atidžiai susipažinti prieš priimant bet kokį su Pasiūlymu susijusį sprendimą. Jei kuris nors Obligacijų savininkas abejoja dėl to, ką jam derėtų daryti, tokiam Obligacijų savininkui rekomenduojama kreiptis į savo finansų maklerį, banko vadybininką, advokatą, buhalterį ar kitą nepriklausomą finansų arba teisės konsultantą, kuris galėtų jam suteikti finansinę ir teisinę konsultaciją. Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuriam priklausančias Obligacijas jo vardu apskaito finansų makleris, platintojas, bankas, tvarkytojas, patikos bendrovė arba kitas paskirtas asmuo ar tarpininkas, pageidaudamas pateikti tokias Obligacijas pagal Pasiūlymo sąlygas, privalo kreiptis į atitinkamą subjektą. Nei Emitentas, nei Platintojai valdytojai, nei Pasiūlymo agentas neteikia jokių rekomendacijų, ar Obligacijų savininkams derėtų pateikti savo Obligacijas pagal Pasiūlymą.

Siūlymo ir platinimo apribojimai

Oficialaus pasiūlymo memorandumo ir šio pranešimo platinimui tam tikrose jurisdikcijose gali būti taikomi įstatymuose ir teisės aktuose nustatyti apribojimai. Emitentas, Platintojai valdytojai ir Pasiūlymo agentas reikalauja, kad asmenys, gavę Oficialaus pasiūlymo memorandumą ir šį pranešimą, patys susipažintų su tokiais apribojimais ir jų laikytųsi.