Icelandic
Birt: 2023-08-30 19:05:34 CEST
Félagsbústaðir hf.
Árshlutareikningur - 6 mán.

Árshlutareikningur Félagsbústaða 30.6.2023

Árshlutareikningur Félagsbústaða 30.06.2023

Stjórn Félagsbústaða hf. samþykkti árshlutareikning félagsins fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 2023 á fundi sínum í dag 30. ágúst.

Neikvæð niðurstaða vegna mikillar verðbólgu og minni hækkana á fasteignaverði.

Tap félagsins á tímabilinu nam 1.865 m.kr. en það er tilkomið vegna verðbóta langtímalána auk þess sem hægt hefur á hækkun fasteignaverðs sem hefur áhrif á matsbreytingu fjárfestingareigna. Hvorugur þessara liða hefur áhrif á grunnrekstur Félagsbústaða. Markmið félagsins er að það sjóðstreymi sem reksturinn gefur af sér dugi til að greiða af fjárhagslegum skuldbindingum þess.

Sjóðstreymi Félagsbústaða sýnir að handbært fé frá rekstri var 678 m.kr. samanborið við 539 m.kr. árið áður. Afborganir langtíma lána námu 703 m.kr. Helstu kennitölur reikningsins eru:

  • Rekstrartekjur ársins námu 3.129 m.kr.
  • Afkoma fyrir matsbreytingu (EBITDA) nam 1.074 m.kr. eða 34,3% af rekstrartekjum
  • Matshækkun fjárfestingareigna á tímabilinu námu 579 m.kr.
  • Virði fjárfestingareigna í lok ársins er 150.825 m.kr.
  • Eigið fé í lok tímabilsins er 81.902 m.kr.
  • Eiginfjárhlutfall í lok tímabilsins er 54,0%
  • Vaxtaberandi skuldir í lok tímabils nema 58.104 m.kr.

Rekstur og afkoma

Rekstrartekjur Félagsbústaða fyrstu 6 mánuði ársins 2023 námu 3.129 m.kr., er það aukning um 13,5% milli ára sem skýrist af hækkun leiguverðs vegna verðlagsbreytinga og stækkun eignasafnsins. Rekstrargjöld hækkar um 513 m.kr. eða um 33,3% á milli tímabila. Rekstrarhagnaðarhlutfall (EBITDA%) er 34,3% samanborið við 44,1% á sama tíma árið 2022.

Eignasafn og efnahagur

Heildareignir félagsins námu 151.642 m.kr. í lok árs en þær jukust um 1,5% frá ársbyrjun. Fjárfestingareignir jukust um 1,4% eða 2.113 m.kr., fjárfest var fyrir 1.332 m.kr. og matsbreyting nam 781 m.kr. Heildarskuldir nema 56.720 m.kr. og hækkuðu um 3.540 m.kr. á árinu. Eiginfjárhlutfall í lok árs var 54,0% en 56,1% í lok árs 2022.

Skuldabréfaútboð

Félagsbústaðir eru með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands og fylgja þeim reglum sem gilda um skráð félög. Samþykktir félagsins kveða einnig á um fyrirkomulag ýmissa þátta í starfseminni og eru þær aðgengilegar á vefsíðu þess ásamt þeim lögum sem gilda um félagið.

Ekki hafa verið tekin lán á árinu 2023. Félagið hefur fjármagnað fjárfestingar með útgáfu á félagslegum skuldabréfum í skuldabréfaflokknum FB100366 SB. Skuldabréfaflokkurinn er verðtryggður með ársfjórðungslegum jöfnum greiðslum til lokadags þann 10. mars 2066 og hann ber einfalda ábyrgð Reykjavíkurborgar. Alls hafa verið gefnar út 18.800 milljónir að nafnvirði í skuldabréfaflokknum. Flokkurinn er skráður á Sustainable Bond markaði Nasdaq Iceland.

Þróun eignasafns

Félagsbústaðir keyptu 21 fasteign á fyrstu 6 mánuðum ársins 2023 en áform voru um að fjölga íbúðum um 33. Eitt einbýlishús og 2 bílskúrar voru seldir á tímabilinu.

Nánari upplýsingar veitir:

Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri, sigrun@felagsbustadir.is, sími 520 1500

ViðhengiArshlutareikningur Felagsbustaa 30.06.2023.xhtml
Arshlutareikningur Felagsbustaa 30.06.2023 undirritaur.pdf