Publicēts: 2021-09-09 13:55:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

IUTECREDIT: PRIORITĀRU NODROŠINĀTU UZŅĒMUMA OBLIGĀCIJU, KAS PIEEJAMAS PARAKSTĪŠANAI, PUBLISKAIS PIEDĀVĀJUMS

NAV PAREDZĒTS IZPLATĪŠANAI VAI LAIŠANAI KLAJĀ TIEŠI VAI NETIEŠI, DAĻĒJI VAI PILNĀ APJOMĀ AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, KANĀDĀ, AUSTRĀLIJĀ, DIENVIDĀFRIKĀ VAI JAPĀNĀ, VAI CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ ŠĀDA IZPLATĪŠANA VAI LAIŠANA KLAJĀ BŪTU NELIKUMĪGA. IR SPĒKĀ CITI IEROBEŽOJUMI SKATĪT SVARĪGU PIEZĪMI BIRŽAS IZLAIDUMA BEIGĀS.

Tallina, Igaunija, 2021. gada 6. septembris. IuteCredit Europe (“ICE”), Eiropā vadoša personisko finanšu grupa, paziņo prioritāru nodrošinātu uzņēmuma obligāciju publisko piedāvājumu (turpmāk — Piedāvājums), pamatojoties uz vērtspapīru prospektu (turpmāk — Prospekts), kam atļauju sniegusi Luksemburgas Finanšu uzraudzības iestāde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), kā arī Igaunijas Finanšu uzraudzības iestāde (FSA), Latvijas Finanšu uzraudzības iestāde, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un Lietuvas Banka 2021. gada 30. augustā. Prospekts ir publicēts Uzņēmuma tīmekļa vietnē https://iutecredit.com/prospectus/ un Luksemburgas Biržas tīmekļa vietnē (www.bourse.lu). Prioritāro nodrošināto uzņēmuma obligāciju publiskais piedāvājums būs pieejams tikai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī Vācijā, taču nevienā citā jurisdikcijā tas nebūs pieejams.

Institucionālie ieguldītāji savus pasūtījumus var iesniegt šādam adresātam:

Šiauliu bankas AB

Domas Klimavičius, +370 5203 2266, domas.klimavicius@sb.lt

Redgate Capital AS

Robert Jäger, +372 5647 7510, robert.jager@redgatecapital.eu

Jānis Dubrovskis, +371 2917 8878, janis.dubrovskis@redgatecapital.eu

Dinas Petrikas, +370 6824 3474, dinas.petrikas@redgatecapital.eu

Signet Bank AS

Edmunds Antufjevs, +371 6708 1058, edmunds.antufjevs@signetbank.com

 

Piedāvājuma galvenie nosacījumi

IuteCredit publiski piedāvā līdz 500 000 prioritāro nodrošināto uzņēmuma obligāciju ar EUR 100 nominālvērtību par katru, ar termiņu 2026. gada 6. oktobrī un procentu likmi no 9,5% līdz 11,5% gadā, kas maksājama reizi pusgadā. IuteCredit ir tiesības Piedāvājumu atcelt. Prioritārās nodrošinātās uzņēmuma obligācijas tiek piedāvātas par cenu EUR 100 par obligāciju. Prioritārās nodrošinātās uzņēmuma obligācijas ir reģistrētas Clearstream Banking S.A. CSD, Luksemburgā, ar ISIN kodu XS2378483494. Ir plānota obligāciju iekļaušana gan Frankfurtes Biržas, gan Nasdaq Tallinas biržas regulēto tirgu sarakstos.

Parakstīšanās periods obligācijām sākas 2021. gada 6. septembrī plkst. 10.00 EEST un beidzas 2021. gada 24.septembrī plkst. 15.30 EEST. Piedāvājums ir paredzēts kvalificētiem ieguldītājiem un privātajiem ieguldītājiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī Vācijā.

Izsoles noteikumi ir skatāmi pielikumā.

Obligācijas ietver tiešās, netiešās, beznosacījuma, nepakārtotās un nodrošinātās emitenta saistības. Obligācijas vienmēr būs ekvivalentas pari passu tiesībām uz samaksu ar visām citām pašreizējām un turpmākajām Emitenta nodrošinātajām saistībām un prioritāras pret visu tā esošo un nākamo subordinēto parādu.

Detalizēta informācija ir pieejama prospektā un prospekta kopsavilkumā.

Piedāvājuma laika grafiks

Parakstīšanās periods sākas 2021. gada 6. septembrī plkst. 10.00 EEST
Parakstīšanās periods beidzas 2021. gada 24. septembrī plkst. 15.30 EEST
Piedāvājuma rezultātu atklāšana 2021. gada 27. septembrī vai aptuveni šajā datumā
Piedāvājuma norēķini 2021. gada 6. oktobrī vai aptuveni šajā datumā
Pirmā tirdzniecības diena 2021. gada 6. oktobrī vai aptuveni šajā datumā

IuteCredit prioritāro nodrošināto uzņēmuma obligāciju iekļaušana sarakstā un pielaide tirdzniecībai

IuteCredit ir iesniedzis pieteikumu Nasdaq Tallinn AS prioritāro nodrošināto uzņēmuma obligāciju iekļaušanai Nasdaq Tallinn Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā un Frankfurtes Biržai prioritāro nodrošināto uzņēmuma obligāciju iekļaušanai sarakstā un pielaidei tirdzniecībai Vācijas Biržas obligāciju segmenta Vispārīgajā standartā. Paredzamās sarakstā iekļaušanas un pielaides tirdzniecības datums ir 2021. gada 6. oktobris vai aptuveni šis datums.

Lai arī ir pielikti visi centieni un pienācīga rūpība, lai nodrošinātu prioritāro nodrošināto uzņēmuma obligāciju iekļaušanu sarakstā un pielaidi tirdzniecībai, IuteCredit nevar garantēt, ka prioritārās nodrošinātās uzņēmuma obligācijas tiks iekļautas sarakstā un pielaistas tirdzniecībai.

Prospekta pieejamība un obligāciju nosacījumi

Prospekts un Prospekta kopsavilkums ir publicēti un tos var saņemt elektroniskā formātā Uzņēmuma tīmekļa vietnē https://iutecredit.com/prospectus/ un Luksemburgas Biržas tīmekļa vietnē (www.bourse.lu). Turklāt Prospekts, Prospekta kopsavilkums un to tulkojums angļu valodā ir pieejami Nasdaq Tallinas biržas informācijas sistēmā. IuteCredit prioritāro nodrošināto uzņēmuma obligāciju nosacījumi ir publicēti un ir pieejami elektroniskā formātā IuteCredit tīmekļa vietnē https://iutecredit.com/prospectus/.

Pirms ieguldīšanas IuteCredit prioritārajās nodrošinātajās uzņēmuma obligācijās aicinām pilnībā iepazīties ar Prospektu, obligāciju nosacījumiem un Piedāvājuma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ekspertu.

Kontaktinformācija:

IuteCredit

Kristel Kurvits, Grupas galvenā finanšu direktore (CFO)

E-pasts: kristel.kurvits@iutecredit.com

Tālrunis: +372 50 88 77 0

 

Aalto Capital (Investor Relations)

Sven Pauly, konsultants

E-pasts: sven.pauly@aaltocapital.com

Tālrunis: +49 89 898 67 77 0

 

Par IuteCredit:

IuteCredit, dibināts 2008. gadā, ir Eiropā vadošs personisko finanšu uzņēmums. Grupa specializējas patēriņa kredītu jomā ar tās 100% meitasuzņēmumu starpniecību, izmantojot pašu kapitālu un aizņēmuma kapitālu. IuteCredit šobrīd apkalpo klientus Moldovā, Albānijā, Ziemeļmaķedonijā un Bulgārijā, kā arī Bosnijā un Hercogovinā.

IuteCredit aizdevumu produkti ir nenodrošināti patēriņa kredīti, kuru atmaksas termiņš ir no 1 līdz 36 mēnešiem un aizdevumi ar automašīnas nodrošinājumu ar atmaksas termiņu līdz 60 mēnešiem.

IuteCredit misija ir nodrošināt izcilu pieredzi personisko finanšu jomā, pārsniedzot patērētāju gaidas.

www.iutecredit.com

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit iekļautā informācija nav paredzēta laišanai klajā, publicēšanai vai izplatīšanai pilnībā vai daļēji, tieši vai netieši Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citās valstīs vai citā veidā tādos apstākļos, kādos laišana klajā, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga Šeit iekļautā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu pārdot vai pieprasījumu veikt pirkuma piedāvājumu, kā arī nenotiks tādu obligāciju pārdošana jebkurā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, pieprasījums vai pārdošana būtu nelikumīga pirms reģistrācijas, izņēmuma no reģistrācijas vai kvalifikācijas saskaņā ar tiesību aktiem vērtspapīru jomā jebkurā jurisdikcijā. Personām, kuru rīcībā var nonākt šis paziņojums, ir pienākums noskaidrot un ievērot visus šādus ierobežojumus.

Šis paziņojums neveido vērtspapīru pārdošanas piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs. Obligācijas nav un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai piemērojamiem tiesību aktiem Amerikas Savienoto Valstu pavalstīs, un tās nedrīkst tikt piedāvātas vai pārdotas tieši vai netieši Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV personu uzdevumā vai vārdā, izņemot gadījumus, kad ir piemērojami izņēmumi vai darījumā, uz kuru neattiecas Vērtspapīru likumā paredzētās reģistrācijas prasības.

Šis paziņojums nav uzskatāms par prospektu grozītās Direktīvas 2003/71/EK (Prospektu direktīva) izpratnē un neveido vērtspapīru publisko piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī.

Šis paziņojums nav uzskatāms par obligāciju piedāvājumu sabiedrībai Apvienotajā Karalistē. Apvienotajā Karalistē attiecībā uz obligācijām prospekti nav un netiks apstiprināti. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts un to nedrīkst nodot plašākai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē. Šī paziņojuma nodošana kā finansiāla veicināšana drīkst tikt veikta un to drīkst vērst tikai uz (i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai (ii) ieguldījumu speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma 19. panta 5. punkts (Finansiālā veicināšana, 2005. rīkojums (Rīkojums), vai (iii) finansiāli nodrošinātiem uzņēmumiem, un citām personām, kurām to drīkst likumiski paziņot un uz kurām attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas šādas personas, kas minētas (i), (ii) un (iii) punktā iepriekš kopā turpmāk — “Attiecīgās personas”). Jebkādi uzaicinājumi, piedāvājumi vai vienošanās par šādu vērtspapīru parakstīšanu, iegādi vai citādu iegūšanu ir veicami tikai ar Attiecīgajām personām. Visas personas, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties saskaņā ar šo paziņojumu vai kādu tā saturu vai paļauties uz to.

TIKAI PROFESIONĀLIEM IEGULDĪTĀJIEM – Ražotāja mērķa tirgus (MIFID II produktu pārvaldība) ir pieejama tikai atbilstīgiem darījumu partneriem un profesionālajiem klientiem (visos izplatīšanas kanālos). Nav sagatavots PRIIP pamatinformācijas dokuments (KID), jo obligācijas nav kompleksi produkti un tos piedāvās tikai atbilstīgiem darījumu partneriem un profesionāliem klientiem.

 


Iute_Credit_Bonds_auction_Rules_SAB.pdf
IuteCredit-Prospectus-Summary_LV.pdf
IuteCredit Prospectus.pdf