English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-28 09:24:00 CEST
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentai

Kaunas, Lietuva, 2023-03-28 09:24 CEST -- 2023 m. balandžio 19 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentai pridedami.

 

         Valdybos pirminnkas
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt


6. EWA_Akciju suteikimo taisykliu projektas_LT-EN.pdf
7. EWA valdybos sprendimai_VAS projektai LT-EN_20230324.pdf
8. Balsavimo biuletenis LT-EN.pdf