Paskelbta: 2021-02-11 15:05:00 CET
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Šiaulių bankas pateikė skundą dėl Administracinio teismo sprendimo

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2021 m. sausio 12 d. sprendimu atmetė Šiaulių banko skundą dėl 2019 m. gruodžio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimo, kuriuo Šiaulių bankui buvo pritaikytos poveikio priemonės (880 tūkst. Eur bauda), teisėtumo. Šiaulių bankas, įvertinęs pirmos instancijos teismo argumentus, siekia nuodugnesnio ginčo išnagrinėjimo, todėl pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui, kuriuo  prašo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą.

Primename, kad Lietuvos banko nutarimas buvo priimtas po 2019 m. Šiaulių banko planinio patikrinimo už nustatytus pažeidimus ir trūkumus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinime. Didžiąją dalį Lietuvos banko nustatytų pažeidimų ir trūkumų Šiaulių bankas pašalino dar iki patikrinimo rezultatų svarstymo Lietuvos banko valdyboje, likę trūkumai pašalinti pagal su Lietuvos banku sutartą planą. Šiaulių bankas nėra nustatęs atvejų, kad dėl patikrinimo ataskaitoje nustatytų pažeidimų ir trūkumų būtų pasinaudota Šiaulių banku pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais. Lietuvos bankas nutarime taip pat nekonstatavo, kad dėl padarytų pažeidimų Šiaulių bankas ir/ar kiti asmenys būtų gavęs naudos ar padarę žalos tretiesiems asmenims.

Primename, kad Lietuvos banko skirta bauda apskaityta 2019 m. Šiaulių banko veiklos rezultate, todėl nepriklausomai nuo teisminio proceso baigties, bauda neturės neigiamos įtakos tvariam Banko veiklos tęstinumui.

Papildomą informaciją teikia
Komunikacijos specialistė
Monika Rožytė, +370 686 79234, monika.rozyte@sb.lt