Avaldatud: 2018-05-22 10:26:28 CEST
Arco Vara
Börsiteade

Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 25.05.2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 24.05.2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest.

Arco Vara AS maksab dividende aktsionäridele netosummas 0,01 eurosenti ühe aktsia kohta 31.05.2018.

Evelin Kanter
Juriidilise osakonna juht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
evelin.kanter@arcovara.ee