Julkaistu: 2013-03-22 13:00:00 CET
Componenta Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 22.3.2013 klo 14.00

Componenta Oyj:n 22.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2012.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti valita hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri Suutarin, Marjo Miettisen, Riitta Palomäen, Matti Ruotsalan ja Heikki Lehtosen uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi sekä valita hallituksen uudeksi jäseneksi Tommi Salusen.

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Matti Ruotsalan. Samassa kokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Riitta Palomäki ja jäseneksi Tommi Salunen. Molemmat tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen alaisten komiteoiden jäsenille maksetaan 5 000 euroa. Matkakulut korvataan myös tilikaudella 1.1. - 31.12.2013 yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 7 500 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus kumoaa myös varsinaisen yhtiökokouksen 23.2.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Helsinki 22. maaliskuuta 2013

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2012 oli 545 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 300 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.


tiedote_22032013_componenta_yhtiokok_paatokset.pdf