Avaldatud: 2017-04-18 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2017. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

LHV teenis kolme kuuga 5,1 miljonit eurot kasumit

Käesoleva aasta esimese kolme kuuga teenis AS LHV Group 5,1 miljonit eurot puhaskasumit: pank teenis 4,3 miljonit eurot, varahaldus 0,7 miljonit eurot ja Leedu äriüksus Mokilizingas 0,3 miljonit eurot kasumit. LHV Groupi omakapitali tootlus oli esimeses kvartalis 17,1%.

Konsolideerimisgrupi kasum oli 0,6 miljoni euro võrra väiksem kui 2016. aasta IV kvartalis ja 1,6 miljoni euro võrra suurem kui aasta tagasi, I kvartalis 2016.

Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas aasta esimese kolme kuuga 8 miljoni euro võrra (+1%; +60 miljonit eurot IV kvartalis) 546 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid 22 miljonit eurot (+3%; +36 miljonit eurot IV kvartalis) 798 miljoni euroni. LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes kvartaliga 46 miljoni euro võrra (+5%; +37 miljonit eurot IV kvartalis), ulatudes 1020 miljoni euroni.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul kujunes 2017. aasta algus LHV jaoks tegusaks. "Kvartalit iseloomustasid tugevad majandustulemused, hea kliendibaasi kasv, mitmed uued tooted ja tunnustused, tegus aktsionäride üldkoosolek ning vastuvõetud otsus esimeste dividendide maksmiseks," kommenteeris Toomsalu.

"Grupi esimese kvartali kasum jäi IV kvartali näitajale alla tingituna tulumaksukulu kasvust summas 0,9 miljoni euro võrra. Kasumit toetas omakorda klientide kõrge aktiivsus ja tugev krediidikvaliteet. Kvartaliga kasvas LHV panga klientide hulk enam kui 5000 võrra ja koguarv ületas 117 000. Laenude allahindluse kulu oli kvartalis 0,1 miljonit eurot ehk 0,6 miljonit eurot vähem kui eelmises kvartalis.

Panga laenuportfelli tagasihoidlik kasv oli tingitud kinnisvaraarendusega seotud laenude keskmisest suuremast tagastamisest, samas kerkis sõlmitud lepingute alt väljastamata laenude summa rekordtasemele. Tegemist on ette tehtud tööga.

Kvartali jooksul uuendasime LHV privaatpanganduse pakkumist ja loodame selle teenusega turul tugevat konkurentsi pakkuda. LHV Finance tuli turule auto- ja remondilaenuga, millel on klientide jaoks väikelaenust soodsamad tingimused kindla sihtotstarbega kulutuste finantseerimiseks.

On hea meel tõdeda, et nii Dive kui ka Kantar Emori uuringu kohaselt on LHV parima teenindusega pank Eestis, samuti on kõrge tunnustus IT-tööandja maineuuringus saavutatud kolmas tulemus.

Varahalduse tulemust mõjutas grupile makstud dividendidelt tasutud tulumaksukulu ning kohustuslike pensionifondide mahu kasvust tingitud valitsemistasu alanemine veebruaris keskmiselt 19%.

II samba klientide arv vähenes kvartaliga 1,9 tuhande võrra. Kõrgelt hinnastatud väärtpaberiturgude taustal hoiab fondijuht aktiivselt juhitud pensionifondides investeerimisriske madalal tasemel, otsides alternatiivseid investeerimisvõimalusi eeskätt börsiväliste Eesti ettevõtete seast. Nii aitasid LHV pensionifondid BaltCapil finantseerida portaalide auto24 ja Kuldne Börs soetamist. Eelduslikult suudavad Eestisse tehtud investeeringud pakkuda pensionikogujale kõrgemat tootlust, teisalt elavdades Eesti majandust.

LHV väljavaade käesolevaks aastaks on hea. Soovime kasvada kõigis oma ärisuundades, kuid me ei tee seda kliendi rahuolu, krediidikvaliteedi ja pensionifondide liigse riski arvelt. Keskpikas plaanis on LHV-l ruumi kasvada mitu korda. Märtsi lõpus avalikustasime ka plaani alustada uue tegevusvaldkonnaga. Lisaks jae-, privaat- ja ettevõtete pangandusele hakkab LHV Pank tegelema Euroopas tegutsevate makseteenuste pakkujate teenindamisega. LHV on julgete mõtete organisatsioon ja see väljendub ka meie ambitsioonides," kommenteeris Madis Toomsalu.

 

Kasumiaruanne, EURt  I kv 2017 IV kv 2016 I kv 2016
   Neto intressitulu 8 164 8 262 6 788
   Neto teenustasutulu 5 285 5 847 3 654
   Neto finantstulud 396 -485 199
   Muud tegevustulud -23 -9 -15
Tulud kokku 13 822 13 615 10 626
   Personalikulu -3 590 -3 198 -3 225
   Kontorikulud -437 -398 -383
   IT kulud -416 -497 -443
   Turunduskulud -1 107 -1 456 -1 088
   Muud tegevuskulud -2 145 -2 279 -1 689
Kulud kokku -7 695 -7 827 -6 828
Ärikasum 6 127 5 788 3 798
Kasum enne allahindlusi 6 127 5 788 3 798
   Laenude allahindlus -94 17 -255
   Tulumaksukulu -983 -70 -77
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 5 050 5 735 3 466
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 0 0 0
Puhaskasum 5 050 5 735 3 466
   Vähemusosaluse osa 581 838 447
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 4 469 4 897 3 019

   

Bilanss, EURt  märts.17 dets.16 märts.16
   Raha ja raha ekvivalendid 348 474 306 500 249 012
   Finantsvarad 68 609 76 140 98 698
   Laenud klientidele 551 233 543 382 436 673
   Laenude allahindlus -5 571 -5 741 -4 842
   Nõuded klientide vastu 2 587 3 478 1 628
   Muud varad 11 952 11 687 3 969
Varad kokku 977 284 935 447 785 138
      Nõudmiseni hoiused 668 350 624 219 442 243
      Tähtajalised hoiused 129 863 152 583 202 664
      Saadud laenud 90 779 15 228
   Võlgnevused klientidele 798 303 777 581 660 135
   Muud kohustused 35 081 19 241 16 608
   Allutatud laenud 30 900 30 900 30 900
Kohustused kokku 864 284 827 722 707 643
Omakapital 113 000 107 724 77 496
   sh vähemusosaluse osa 5 900 5 319 3 688
Kohustused ja omakapital kokku 977 284 935 446 785 139

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded/.

Vahearuande majandustulemuste tutvustamiseks korraldab LHV 18. aprillil kell 18.00 investorkohtumise, mis leiab aset LHV Tallinna kliendikontoris, aadressil Tartu mnt 2 (CityPlaza hoone 1. korrusel).  Osaleda soovijatel palume kohtumisele registreeruda https://fp.lhv.ee/academy/455

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 300 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 117 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 180 000 klienti.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


LHV Group 2017-Q1 Investoresitlus.pdf
LHV Group vahearuanne 2017-Q1.pdf
Faktiraamat EST 2017-Q1.pdf