Publicēts: 2021-07-27 14:52:30 CEST
Sakret Holdings
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS SAKRET HOLDINGS ārkārtas akcionāru sapulces noslēgumu

Sabiedrība ar šo informē, ka 2021.g. 26.jūlijā noslēgusies ārkārtas akcionāru sapulce, kurā skatīti sekojoši jautājumi:

1.                   Par AS SAKRET HOLDINGS obligāciju atpirkšanu;

2.                   Par papildus aizņēmumu AS BlueOrange Bank;

3.                   Par nodrošinājuma sniegšanu AS BlueOrange Bank.

Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē nolemts atbalstīt Sabiedrības obligāciju atpirkšanas procedūru, saņemot papildus nodrošinātu aizdevumu AS BlueOrange Bank.

          Andris Vanags

         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650