Publicēts: 2021-08-03 08:03:37 CEST
MADARA Cosmetics
Izmaiņas akciju kapitālā un balstiesībās

Paziņojums par AS “MADARA Cosmetics” pamatkapitāla palielināšanu

Iekšējā informācija, 2021-08-03 08:03 CEST -- AS “MADARA Cosmetics”, reģistrācijas numurs: 40003844254, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija (turpmāk “Sabiedrība”), informē, ka saskaņā ar 2017. gada 14. augusta ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem tika apstiprināta Sabiedrības personāla opciju izlaišana un ar to saistītā Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana ar nosacījumu. Realizējot personāla opciju konversiju, Sabiedrības valde 2021. gada 5. jūlijā pieņēma lēmumu par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu par EUR 133,40 (simtu trīsdesmit trīs euro un četrdesmit euro centi), emitējot jaunas 1334 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit četras) uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit euro centi), kas 2021. gada 14. jūlijā reģistrētas komercreģistrā. Jaunās emitētās akcijas tiek sadalītas Sabiedrības personāla opciju plāna dalībniekiem proporcionāli tiem piederošo personāla opciju skaitam saskaņā ar Sabiedrības 2018. gada 30. maija personāla opciju (akciju pirkuma tiesību) īstenošanas plānu. Pēc pamatkapitāla palielināšanas kopējais Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 377 057,60 (trīs simti septiņdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit septiņi euro un sešdesmit euro centi).

AS “MADARA Cosmetics” valde

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.

MADARA Cosmetics dibināta 2006. gadā un kļuvusi par vienu no vadošajiem kosmētikas ražotājiem Ziemeļeiropā un līderi Latvijā. Kompānijas pārstāvētais kosmētikas zīmols MÁDARA ir pionieris dabīgās kopjošās un dekoratīvās kosmētikas segmentā Latvijā. 2016. un 2017. gadā uzņēmums ierindots Uzņēmumu reputācijas topa Latvijas kompāniju TOP 10. 2017. gada sākumā uzņēmums no SIA kļūst par AS. Kopš 2017. gada novembra kompānijas akcijas iekļautas biržas “Nasdaq Baltic” alternatīvā tirgus “First North” sarakstā. Saņēmis apbalvojumu Eiropas “Parauguzņēmums” Eiropas Parlamentā Briselē organizētajā mazo un vidējo uzņēmumu apbalvošanā “SME Star Awards 2018”. Savukārt 2019. gadā saņem  “Nasdaq Baltic Awards 2019” izcilības balvu un ir viens no uzņēmumiem, kas iezvana tirdzniecības sesijas zvanu Nasdaq biržā Ņujorkā. 2020.gadu noslēdzot AS ‘’MADARA Cosmetics’’ ideja gūst pasaules atzinību un saņem Pasaules Intelektuālā īpašumu organizācijas (WIPO) apbalvojumu ‘Intelektuālā īpašuma balva uzņēmumam’ (WIPO IP Enterprise Trophy). Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt investors.madaracosmetics.com.

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija
         Kontaktpersona: Uldis Iltners, valdes loceklis
         E-pasts: uldis@madaracosmetics.com
         Telefons: +371 67 470 243
         
         Sertificētais konsultants:
         AS “LHV Pank”
         Kontaktpersona: Ivars Bergmanis
         E-pasts: ivars.bergmanis@lhv.ee
         Telefons: +372 680 2720