Lithuanian
Paskelbta: 2021-10-08 09:43:59 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

CORRECTION: AB Šiaulių banko obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

Patikslinta: nominali vertė.

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2021 m. spalio 8 d. įtraukti AB Šiaulių banko obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą Bendrovės prašymu.

Papildoma informacija apie apribotų pirmos eilės privilegijuotųjų obligacijų (angl. Restricted Senior Preferred Notes) emisiją:

 

Bendrovės pavadinimas AB Šiaulių bankas
Bendrovės trumpinys SAB
ISIN kodas LT0000405771
Emisijos galiojimo pradžia 2021-10-07
Išpirkimo diena 2025-10-07
Bendra nominali emisijos vertė 75 000 000 EUR
Obligacijų skaičius 75 000
Nominali vertė 100 000 EUR, kuri toliau gali būti didinama kas 1 000 EUR
Metinė palūkanų norma 1,047%
Pavedimų knygos trumpinys SABB0104725A
Palūkanų mokėjimo dienos 2022-10-07, 2023-10-07, 
2024-10-07, 2025-10-07
Prekybos sąrašas Skolos vertybinių popierių sąrašas

 

AB Šiaulių banko 250 mln. eurų vidutinės trukmės ne nuosavybės VP programos bazinis prospektas dėl obligacijų įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Skolos VP sąraše ir Galutinės emisijos sąlygos yra pateikiami šio pranešimo prieduose.

  

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Base_Prospectus_SB_20210927.pdf
Final _Terms _Restricted Senior Preferred Notes_20210929.pdf