English Lithuanian
Paskelbta: 2020-03-18 08:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl koronaviruso (COVID-19) galimo poveikio AB „Vilniaus baldai“ veiklai

Atsižvelgdami į pasaulyje paskelbtą naujojo koronaviruso pandemiją ir valstybių numatytas griežtas priemones jai stabdyti, informuojame apie susidariusios situacijos įtaką AB „Vilniaus baldai“ veiklai.

Šiuo metu bendrovė tęsia suplanuotus darbus ir produkcijos gamybą, tolimesnis planavimas priklausys nuo mūsų pagrindinio kliento užsakymų apimčių. Darbus tęsiame vadovaudamiesi oficialių institucijų paskelbtomis taisyklėmis ir rekomendacijomis – taip siekiame maksimaliai užtikrinti darbuotojų saugumą.

Tiek mūsų turima, tiek ir viešai skelbiama informacija rodo, kad didelei daliai Europos valstybių priėmus sprendimą uždaryti didelę dalį parduotuvių, uždaromos ir mūsų pagrindinio kliento parduotuvės. Tai vertiname kaip riziką, galinčią turėti įtakos bendrovės pardavimų apimtims trumpuoju laikotarpiu.

Dėl vyraujančio neapibrėžtumo šiuo metu nėra galimybės įvertinti susiklosčiusios situacijos įtakos bendrovės metiniams finansiniams rezultatams. Paaiškėjus daugiau detalių ar pasikeitus situacijai, informuosime papildomai atskiru pranešimu.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00