Paskelbta: 2021-08-06 15:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų liepos mėn. preliminarios veiklos pajamos

2021 m. liepos mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,6 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų liepos mėn., yra 0,8 mln. eurų arba 33,3 proc. mažesnės. Naftos terminalų 2021 m. septynių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 12,4 mln. eurų ir yra 33,0 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės Klaipėdos SGD terminalo 2021 m. liepos mėn. pardavimo pajamos yra 2,7 mln. eurų (2020 m. liepos mėn. – 3,6 mln. eurų). Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2021 m. septynių mėnesių Klaipėdos SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 20,2 proc. mažesnės nei atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. Mažesnėms šios veiklos pajamoms įtakos turėjo 2021 m. saugumo dedamosios proporcingas mažinimas, atsižvelgiant į  per 2014-2019 m. laikotarpį susidariusią Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytą investicijų grąžą viršijusią sumą, siekiančią 1,9 mln. eurų.

2021 m. liepos mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų liepos mėn., išliko tokiame pačiame lygyje. Komercinės SGD veiklos 2021 m. septynių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,5 mln. eurų ir yra 6,3 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2021 m. sausio-liepos mėn. pardavimo pajamos sudaro 34,5 mln. eurų ir yra 24,8 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu (45,9 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

  Liepa Sausis-liepa
  2021 m. 2020 m. Pokytis 2021 m. 2020 m. Pokytis
Naftos terminalų veikla 1,6 2,4 -33,3% 12,4 18,5 -33,0%
SGD terminalo veikla 2,7 3,6 -25,0% 20,6 25,8 -20,2%
Komercinė SGD veikla 0,2 0,2 0% 1,5 1,6 -6,3%
Iš viso 4,5 6,2 -27,4% 34,5 45,9 -24,8%


Indrė Kisielienė, l. e. p. Finansų direktorė, tel. +370 686 16276