Published: 2018-02-01 12:08:54 CET
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ - nepriklausomas šilumos gamintojas, pasirašė preliminarią sutartį dėl šilumos energijos tiekimo Vilniaus miestui

Vilnius, Lietuva, 2018-02-01 12:08 CET --  

2018 m. sausio mėn. Akcinė bendrovė „VILNIASU BALDAI“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pasirašė preliminarią šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartį.  

Pagal šią sutartį Bendrovė nuo 2018 m. vasario mėn. įsipareigojo tiekti sutartyje nustatyto galingumo ir kokybės šilumos energiją Vilniaus miesto vartotojams. Šilumos energiją Bendrovė gamins naujoje 2017 m. gruodį rekonstruotoje katilinėje su įrengtu nauju 5 MW galios katilu, ekonomaizeriu bei efektyvia išmetamų dūmų valymo sistema.  

Iš viso į šį šilumos energijos gamybos ir tiekimo projektą Akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ investavo per 1,5 mln. eurų.

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel.: +370 (5) 252 57 00