Publicēts: 2019-12-03 13:14:30 CET
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Iekšējā informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators Arvīds Kostomārovs iesniedzis paziņojumu par atkāpšanos no amata

Likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk - Sabiedrība) 2019.gada 2.decembrī ir saņēmusi Sabiedrības likvidatora Arvīda Kostomārova paziņojumu par atkāpšanos no amata ar 2019.gada 31.decembri.

         Sandra Notruma
         Komunikāciju departaments,
         Komunikāciju eksperts
         Likvidējamā ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2430
         sandra.notruma@ablv.com
         www.ablv.com