Published: 2020-04-07 09:22:07 CEST
PFA Invest
Net Asset Value

Investeringsforeningen PFA Invest reducerer indløsningsfradrag og emissionstillæg

I forhold til tidligere under COVID-19-krisen er usikkerheden faldet på nogle finansielle markeder. Følgeligt reduceres de midlertidigt hævede indløsningsfradrag og emissionstillæg på nogle afdelinger.

Oplysninger over alle gældende midlertidig forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag kan findes på PFA Invests hjemmeside, www.pfainvest.dk, samt i tabellen herunder:

  

Afdeling Emissionstillæg Indløsningsfradrag
Mellemlange Obligationer 0,15 0,15
Udenlandske Obligationer 0,15 0,15
Kredit Obligationer 1,75 1,75
Danske Aktier 0,35 0,35
Højt Udbytte Aktier 0,15 0,15
Europa Value Aktier 0,15 0,15
USA Stabile Aktier 0,15 0,15
Globale Aktier 0,20 0,20
Balance A 0,70 0,70
Balance AA 0,65 0,65
Balance B 0,50 0,50
Balance C 0,35 0,35
Balance Akkumulerende  0,60 0,60


Med venlig hilsen

PFA Asset Management