Offentliggjort: 2016-09-28 14:25:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 91, 2016 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. oktober 2016.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
med
negativ rente pr. 1. oktober 2016 jvf. værdipapirhandelslovens § 27a, stk.
1.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden
det
udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen
på telefon 55 47 38 69.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Udtrkning pr. 1. oktober 2016.xml