Avaldatud: 2021-03-08 12:53:52 CET
PRFoods
Börsiteade

AS-i PRFoods Rootsi tütarettevõtja saavutas olulise kohtuvõidu, suurendab kalakasvatuse mahtu. AS PRFoods sõlmis sildfinantseeringu lepingu enamusosanikuga. 

AS-i PRFoods tütarettevõtja Överumans Fisk AB-le väljastati 2020 luba rajada täiendav kalakasvatus Rootsis, Västerbotteni regioonis, Gaskeluoktis. Luba andis õiguse 2400 tonni sööda kasutamiseks hinnanguliselt kuni 2200 tonni kala kasvatamiseks. Loaotsus vaidlustati kohalike elanike poolt ja samuti Överumans Fisk AB enda poolt täiendava tingimusliku söödakasutuse saavutamise eesmärgil. 

Maa- ja Keskkonnakohtu poolt tehtud otsuse kohaselt jäeti kohalike elanike kaebus rahuldamata. Överumans Fisk AB enda kaebus aga rahuldati, mille tulemusel on ettevõttel õigus kasutada loa alusel aastas kuni 3600 tonni sööta. Kohtuotsus on jõustunud (sellele on võimalik esitada kaebus kõrgemale kohtule) ja Överumans Fisk Ab saab juba 2020 väljastatud loa kasutusele võtta ja ettevõte on juba varasemalt asunud teostama vajalikke toiminguid täiendava söödakasutuse saavutamiseks.

Gaskeluokti loa realiseerimine nõuab investeeringute tegemist suurusjärgus 2,5 miljonit eurot. Uue loa kasutusele võtmise korral 2022. või 2023. aastal suureneb Överumans Fisk Ab käive võrreldes viimaste aastatega umbes 3,5 korda ja sõltuvalt kalahinnast peaks mahtude realiseerumisel ulatuma aastakäive ulatuma 13-15 miljoni euroni.

AS PRFoods sõlmis samuti 1 miljoni euro suuruse sildfinantseerimislepingu enamusaktsionäriga Amber Trust II S.C.A. käibekapitali tugevadamiseks ning kalakasvatuste mahu finantseerimiseks.  AS PRFoods on võtnud strateegilise suuna kalakasvatuse mahu suurendamiseks kontsernis, eesmärgiga olla regiooni suurim vikerforellikasvataja 2-3 aasta perspektiivis. 


Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee