English Finnish
Julkaistu: 2024-04-16 07:45:00 CEST
Oma Säästöpankki Oyj
Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto, negatiivinen tulosvaroitus: Oma Säästöpankki Oyj julkaisee ennakkotiedon ensimmäisen neljänneksen tuloksesta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.4.2024 klo 8:45, SISÄPIIRITIETO


Sisäpiiritieto, negatiivinen tulosvaroitus: Oma Säästöpankki Oyj julkaisee ennakkotiedon ensimmäisen neljänneksen tuloksesta

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) julkaisee ennakkotiedon vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen alustavasta tuloksesta kaudelle kirjattavasta johdon harkintaan perustuvasta lisävarauksesta johtuen. Yhtiö päivittää tulosohjeistustaan, ja vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 120–140 milj. euroa tilikaudella 2024.

OmaSp:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut ensimmäisen neljänneksen aikana odotuksia parempana haastavasta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Molemmat päätulonlähteet, korkokate ja palkkiotuotot, ovat jatkaneet vahvaa kasvua. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Yhtiö havaitsi omien valvontaprosessiensa tuloksena ohjeiden vastaisen toiminnan, jonka seurauksena Yhtiön luottoriskiasema heikkeni olennaisesti tiettyjen asiakaskokonaisuuksien osalta. Tapahtuman taustalla on Yhtiön luotonantoon liittyvän ohjeistuksen rikkominen, jonka seurauksena yksittäisiä asiakaskokonaisuuksia muodostettiin tietoisesti virheellisesti. Tapahtuneen havaittuaan Yhtiö käynnisti välittömästi laajan selvitystyön.

Ohjeiden vastaisesta toiminnasta johtuva vakuusaseman heikentyminen yhdistettynä vallitsevaan yleiseen heikkoon taloustilanteeseen lisäävät Yhtiön luottoriskiä aiemmin raportoidusta. Riskiaseman muutoksen takia ensimmäiselle neljännekselle kirjataan 19,5 milj. euron johdon harkinnanvarainen lisävaraus. Yhtiön arvion mukaan lisävaraus kattaa luottoriskiaseman muutoksen johdosta tulevaisuudessa mahdollisesti realisoituvat luottotappiot.

Tilintarkastamattomien ja alustavien tietojen perusteella OmaSp:n ensimmäisen neljänneksen korkokate kasvaa 58 % ja palkkiotuotot 22 % vertailukauteen nähden. Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot ovat yhteensä 23,1 milj. euroa sisältäen 19,5 milj. euron suuruisen johdon harkinnanvaraisen lisävarauksen. OmaSp:n vertailukelpoinen tulos ennen veroja ensimmäiseltä neljännekseltä on noin 25,6 milj. euroa, kasvua vertailukauteen nähden 6 %. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja ilman johdon harkinnanvaraista lisävarausta on noin 45,1 milj. euroa. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde on edelleen erinomaisella noin 34 %:n tasolla.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:
”Otamme tapahtuneen erittäin vakavasti. Tapahtuma kuitenkin osoittaa pankin sisäisten prosessien ja riskienvalvonnan toimivuuden. Ohjeiden vastainen toiminta havaittiin osana yhtiön omia prosesseja ja työ mahdollisen luottotappion rajaamiseksi on käynnissä. Lisäksi olemme ryhtyneet konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta kykenemme minimoimaan riskin sen suhteen, että mitään vastaavaa voisi tapahtua jatkossa.

Vahvojen pääomapuskureiden ja hyvän tuloksentekokyvyn johdosta OmaSp:n toiminta jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Parhaillaan valmistaudumme Handelsbankenin pk-yritysliiketoimintojen vastaanottamiseen, jonka vaikutuksista tulemme kertomaan lisää Q1 tiedotteellamme. Pientä ilonaihetta antaa se, että vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja arvioidaan jälleen kasvaneen huolimatta merkittävästä lisävarauksesta. Tämä olisi jo 16. kerta, kun OmaSp:n tulos kasvaa suhteessa vertailukauteen.”

Uusi näkymä ja ohjeistus (päivitetty 16.4.2024):
Yhtiön kannattava kasvu jatkuu edelleen asiakaskokemukseen ja palveluverkostoon toteutettujen investointien vauhdittamana. Handelsbankenilta hankittava pk-yritysasiakasliiketoiminta parantaa yhtiön tuloksentekokykyä vuoden 2024 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen vuodelle 2024 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Arvioimme tilikauden 2024 konsernin vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 120–140 milj. euroa (vertailukelpoinen tulos ennen veroja tilikaudella 2023 oli 143,6 milj. euroa).

Aiempi näkymä ja ohjeistus (julkaistu 5.2.2024 tilinpäätöstiedotteella):
Yhtiön kannattava kasvu jatkuu edelleen asiakaskokemukseen ja palveluverkostoon toteutettujen investointien vauhdittamana. Handelsbankenilta hankittava pk-yritysasiakasliiketoiminta parantaa yhtiön tuloksentekokykyä vuoden 2024 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen vuodelle 2024 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta. Kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Arvioimme konsernin vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja säilyvän nykyisellä erinomaisella tasolla tilikaudella 2024 (vertailukelpoinen tulos ennen veroja tilikaudella 2023 oli 143,6 milj. euroa).

OmaSp julkaisee ensimmäisen neljänneksen tuloksen 29.4.2024 arviolta klo 8:30 ja pitää webcastin klo 11.00 alkaen. Webcast-lähetyksen linkkiin pääsee tästä.


Oma Säästöpankki Oyj


Lisätietoja (Yhtiöllä on käynnissä hiljainen jakso 15.-28.4.2024):
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talousjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava ja Suomen kannattavin pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.