Offentliggjort: 2017-02-24 12:00:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 22, 2017 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. april 2017.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
pr.
1. april 2017, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav
om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse
i
værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen
på telefon 55 47 38 69.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Presse-Company News udtrk-20170401.pdf
Udtrkning pr. 1. april 2017.xml