Publicēts: 2021-04-23 08:02:21 CEST
Latvenergo
Akcionāru sapulces sasaukšana

Sasaukta kārtējā AS "Latvenergo" akcionāru sapulce

Rīga, 2021-04-23 08:02 CEST -- AS "Latvenergo" informē, ka 2021.gada 12.maijā plkst.10.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, ir sasaukta kārtējā AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kas tiks organizēta izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas. Sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

1. Par AS "Latvenergo" 2020.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

2. Par AS "Latvenergo" 2020.gada peļņas izlietošanu.

3. Par AS "Latvenergo" 2021.gada pārskatu revidentu.

4. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā valsts kapitālsabiedrību grupā.

5. Par AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanu, AS "Latvenergo" Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

6. Par AS "Latvenergo" obligācijām.

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.