English Lithuanian
Paskelbta: 2021-04-30 15:43:01 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Teismas leido perleisti dalį „Ignitis gamybos“ akcijų „Ignitis grupei“

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas (toliau – Teismas) 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu tenkino Bendrovės pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pripažino, kad 11 113 442 vnt. iš 11 688 245 vnt. privalomo jos dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Ignitis gamyba“) akcijų pardavimo metu neparduotos akcijos yra Bendrovės nuosavybė, bei įpareigojo akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus apie nuosavybės teisės perėjimą Bendrovei. Su Teismo sprendimo dokumentu bus galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje (nuoroda).

Bendrovės vertinimu, Teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, visiškai atitinkantis teisės aktų reikalavimus. Teismas leido sprendimą vykdyti skubiai, tačiau jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 30 d. nuo jo priėmimo momento.

Pažymėtina, kad Teismas kiek anksčiau išskyrė Bendrovės pareiškimą į dvi atskiras bylas – bylą, kurioje suinteresuoti asmenys – „Ignitis gamybos“ akcininkai yra mirę, ir bylą, kurioje suinteresuotais asmenimis yra visi kiti likę „Ignitis gamybos“ akcininkai. Priimtas Teismo sprendimas yra susijęs tik su „Ignitis gamybos“ akcijomis, kurių savininkai nebuvo nustatyti, kaip mirę. Asmenų, dėl kurių akcijų priimtas Teismo sprendimo, pavardes arba juridinių asmenų pavadinimus galima patikrinti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt teismų pranešimų skiltyje   https://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/.

Po Teismo sprendimo Bendrovė neįgis 100 proc. „Ignitis gamybos“ akcijų, procesas vyks toliau, kol Teismas nepriims sprendimo likusioje pareiškimo dalyje, t. y. kitoje išskirtoje byloje, kurioje nustatyta, kad „Ignitis gamybos“ akcininkai yra mirę (plačiau apie proceso eigą).

Atsiskaitymas su smulkiaisiais akcininkais

Atsižvelgiant į tai, kad Teismas leido sprendimą vykdyti skubiai, pinigų akcininkams išmokėjimas prasidės nelaukiant sprendimo įsiteisėjimo. „Ignitis gamybos“ smulkiesiems akcininkams, esantiems šios bylos dalyviais ir akcijas laikantiems asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, lėšas už akcijas jų vertybinių popierių tvarkytojas perves gegužės 13 d.

Tie akcininkai, kurie akcijas laiko emitento apskaitoje, nuo gegužės 13 d. turi kreiptis į SEB banką, pateikdami laisvos formos prašymą:

  • SEB banko klientai tai gali padaryti atvykę į banko skyrių arba prisijungę prie savo el. banko, nurodydami už kokios bendrovės akcijas turi būti atsiskaityta bei asmeninės lėšų sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos lėšos
  • ne SEB banko klientai prašymą atsiskaityti už akcijas gali pateikti iš anksto užsiregistravę į konsultaciją banko skyriuje. Asmenys vizito metu privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą

Primename, kad atsiskaitymo kaina už vieną „Ignitis gamybos“ akciją yra lygi 0,64 Eur. Lėšos už akcijas bus saugojamos depozitinėje sąskaitoje iki pilno atsiskaitymo su visais akcininkais, t. y. galutinės datos, iki kada akcininkai turi kreiptis dėl atsiskaitymo už akcijas nėra.

Platesnė informacija, kilus klausimams

Visa reikšminga informacija apie bylos eigą bei dažniausiai užduodami klausimai–atsakymai, yra skelbiami Bendrovės (nuoroda) bei “gnitis gamybos” (nuoroda) interneto svetainėse.

Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis:

1. Dėl atsiskaitymo už akcijas:

  • akcininkams, "Ignitis gamybos” akcijas laikantiems asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje – į savo vertybinių popierių tvarkytoją
  • akcininkams, "Ignitis gamybos” akcijas laikantiems emitento apskaitoje – į SEB banką (telefonu +370 5 268 2800)

2. Kitais klausimais:

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: 

Komunikacija 

Artūras Ketlerius 

+370 620 76076 

arturas.ketlerius@ignitis.lt 

Ryšiai su investuotojais 

Ainė Riffel-Grinkevičienė 

+370 643 14925 

aine.riffel@ignitis.lt