English Estonian
Avaldatud: 2023-05-11 07:30:00 CEST
Ekspress Grupp
Dividendide jaotus ja maksmine

ASi Ekspress Grupp dividendimakse ex-päev

AS Ekspress Grupp maksab dividendi 5 eurosenti aktsia kohta 24. mail 2023. aastal.

AS Ekspress Grupp fikseerib dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja 18. mai 2023. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 17. mai 2023. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende, mis makstakse 24. mail 2023.

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.