Avaldatud: 2017-01-26 15:41:26 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2016. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

 

Segmendid (EURm) Q4/16 Q4/15 yoy 12m/16 12m/15 yoy
Supermarketid 108,9 104,1 4,6% 400,0 383,4 4,3%
Kaubamaja 29,9 29,0 3,2% 98,0 95,6 2,6%
Autokaubandus 19,3 15,2 27,3% 82,6 60,8 35,9%
Jalatsikaubandus 3,5 3,4 3,2% 12,8 11,9 7,5%
Kinnisvara 1,3 1,2 10,0% 5,0 3,7 33,1%
Müügitulud kokku 162,9 152,9 6,6% 598,4 555,4 7,7%
             
Supermarketid 4,2 4,4 -3,8% 14,7 10,8 36,6%
Kaubamaja 2,6 2,8 -7,8% 4,3 4,4 -2,0%
Autokaubandus 0,6 0,2 207,6% 3,7 2,0 83,0%
Jalatsikaubandus -0,1 -1,5 -94,7% -0,9 -2,6 -67,8%
Kinnisvara 0,6 4,7 -87,7% 9,1 11,4 -19,9%
Maksueelne kasum kokku 8,0 10,6 -25,1% 31,0 26,0 19,4%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 162,9 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,6%. 12 kuu müügitulu oli 598,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 555,4 miljonit eurot, 7,7%. Grupi 2016. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 7,9 miljonit eurot, mis on 25,4% alla eelmise aasta võrreldava perioodi kasumit. Kontserni 2016. aasta puhaskasum oli 25,7 miljonit eurot, mis on 16,6% eelmise aasta kasumist parem. Maksueelne kasum oli kaheteistkümnel kuul 31,0 miljonit eurot, kasvades varasema aastaga võrreldes 19,4%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2016. aasta I kvartalis maksti tulumaksu 5,2 miljonit eurot, aasta varem maksti tulumaksu summas 3,9 miljonit eurot.

2016. aasta neljas kvartal oli Grupile jätkuvalt eduka müügitulemusega ning viiendat kvartalit järjest kasvatasid kõik Grupi segmendid oma müügitulu. Autokaubandussegmendi aastat läbiv võimas müügikasv jätkus neljandas kvartalis, samuti saavutasid omades sektorites tiheda konkurentsi tingimustes tubli müügikasvu teised Grupi segmendid. Neljanda kvartali kasumi langus võrreldes aasta varasema kvartalikasumiga oli tingitud Grupi varade ümberhindlustest, mille kogumõju kasumile 2016. aasta viimases kvartalis oli allahindluse näol 1,6 miljonit eurot (2015. aasta neljandas kvartalis üleshindlus 0,8 miljonit eurot). Samuti mõjutas kasumit peamiselt autosegmendi riigihangete tõttu madalam marginaal ning aasta kokkuvõttes heade majandustulemuste eest töötajatele viimasesse kvartalisse arvestatud tulemusutasud. Viimased paisutasid töötajate keskmist kuu palgakulu neljandas kvartalis kõrgemaks aasta keskmise kasvuga võrreldes. Lisaks kasvas viimases kvartalis töötajate arv ning summaarne palgakulu kahe uue Selveri lisandumise tõttu.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2016. aasta konsolideeritud müügitulu oli 400,0 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 4,3%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 108,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 4,6%. Selveritest tehti 2016. aastal 36,2 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 0,4%. 2016. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 14,7 miljonit eurot, puhaskasum 12,1 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga vastavalt 3,9 miljonit ja 3,5 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 16,8 miljonit eurot ja puhaskasum 14,1 miljonit eurot. Maksueelne kasum ja puhaskasum olid IV kvartalis 4,2 miljonit eurot, kahanedes 0,2 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 4,8 miljonit eurot. 2016 aastal Lätis teenitud kahjum oli 2,1 miljonit eurot, millest IV kvartali osa oli 0,5 miljonit eurot. 2016. aastal vähenes Lätis teenitud kahjum 0,3 miljonit eurot. 2016. aastal on konkurents jaekaubanduses olnud väga tihe. Turuosa säilitamise nimel tuleb järjest enam tööd teha. Supermarketite segmendi käibe kasvu toetas inimeste reaalsissetulekute kasvust kantud keskmise ostukorvi suurenemine ja edukad müügikampaaniad. Tihenevas konkurentsis on uute kaupluste avamisega juurde võidetud uusi kliente ja ületatud eelmise aasta ostude arvu tase. Negatiivset mõju käibe kasvule avaldasid 2016. aasta veebruaris suletud Kerese Selveri võrra kõrgem võrdlusbaas ning renoveerimistööde ajaks ajutiselt suletud kauplustes – Tallinnas Tondi Selveris (suletud 4 nädalat) ja Tartus veeriku Selveris (suletud 6 nädalat) – saamata jäänud käive. Kaupluste vaates veavad müügitulu kasvu viimastel aastatel avatud ja uuendatud Selverid. Eestis teenitud kasumi kujunemisele on eelkõige mõju avaldanud kaupade müügist teenitud brutokasumi suurenemine, mis on saavutatud eelkõige läbi kaupade müügi opereerimispõhimõtete muudatuste ning kaupade sisseostuprotsessi optimeerimise. Tegevuskulude osas on suudetud tõsta 2015. aasta kuluefektiivset taset. Surve töötasude tõusule avaldub tugevalt ka supermarketite segmendis, mistõttu on 2016. aasta vaates vähene tööjõuefektiivsuse langus, võrrelduna eelneva aastaga. Tallinna Halduskohus rahuldas Tallinna Ettevõtlusametilt müügimaksu tagastusnõude aktsiisikaupadelt kogutud müügimaksu osas. Ühekordne laekumine kajastus II kvartali tulemustes. Kahjum Lätis vähenes tulenevalt ühe kaupluse üürilepingu lõppemisest.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2016. aasta müügitulu oli 98,0 miljonit eurot, kasvades aastaga 2,6%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 29,9 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 3,2%. Kaubamajade 2016. aasta maksueelne kasum oli 4,3 miljonit eurot ja see oli aastatagusest tulemusest madalam 2,0%. Neljandas kvartalis oli maksueelne kasum 2,6 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta kasumist madalam 7,8%. Kaubamajade 2016. aasta müügitulu mõjutasid renoveerimistööd mõlemas müügimajas, kus esimeses kvartalis viidi lõpule Tartu Ilu- ja Naistemaailma renoveerimine ning septembri alguses avati uuenenud Naiste Kingamaailm ja Meestemaailma 3. korrus Tallinna müügimajas. Alates teisest kvartalist on Tartu kesklinnas suurenenud konkurents toidu- ja moekaupade osas mõjutanud negatiivselt Tartu müügimaja tulemust. Märtsi alguses avatud Kaubamaja e-poe käive ületas detsembri lõpuks 2016. aastaks plaanitud taseme, kus toodete arv ulatus IV kvartali lõpuks juba 90 000ni. Kaubamajade kasumit on positiivselt mõjutanud eelmisest aastast madalamad kommunaalkulud seoses pehmemate ilmastikutingimustega ning investeeringutega tänapäeva kaasaegsesse valgustusse ja tehnoloogiasse. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2016. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 1,6 miljonit eurot, vähenedes 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 8,3%. Neljandas kvartalis oli kasum 0,02 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta võrreldava perioodi kasumist väiksem 0,02 miljoni euro võrra. 2016. aasta müügitulu oli 4,9 miljonit eurot, vähenedes 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 4,0%. 2016. aasta kahjum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli 2015. aasta kahjumist suurem 0,1 miljoni euro võrra. 2016. aastal toimus oluline muudatus Tartu kesklinna kaupluse asukohas. Mais suleti Tasku keskuse kauplus ning avati uus kauplus kaubanduskeskuses Kvartal. Kvartali I.L.U. kaupluse käivitamine uuel müügipinnal vahetult enne suvehooaega osutus väljakutseks. Kaupluse aasta müügitulemus jäi alla ootuste, mis mõjutas ka ettevõtte kogutulemust. Toimusid ümberehitustööd Ülemiste I.L.U. kaupluses, mille käigus avati täiendav kliendisissepääs läbi kõrvalasuva L´Occitane kaupluse.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2016. aasta müügitulu oli 82,6 miljonit eurot. Müügitulu ületas 35,9% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 33,5%. Neljanda kvartali 19,3 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 27,3%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 23,9%. 2016. aastal müüdi Grupi autosegmendis kokku 3 893 uut sõidukit, sellest IV kvartalis 881 sõidukit. Segmendi 2016. aasta puhaskasum oli 3,2 miljonit eurot, olles 113,1% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. Segmendi 2016. aasta maksueelne kasum oli 3,7 miljonit eurot, ületades 2015. aasta sama perioodi kasumit 83,0%. 2016. aasta IV kvartali puhaskasum oli 0,6 miljonit eurot, mis ületas 2015. aasta IV kvartali kasumit 205,5%. 2016. aastal saavutati lisaks suurepärastele müügitulemustele hea kasumlikkus kõigis Grupi autoettevõtetes. Heade müügikasvude taga on autogrupi enda edasimüüjate tubli töö teeninduskvaliteedi ja kliendirahuolu kõrge taseme saavutamisel. See on aidanud kaasa uute autode müügikasvule ning tänu usaldusväärsuse kasvule suurendanud järelteeninduse täituvust. Lisaks toetas uute autode müüki 2016. aastal autoturu kasv kõigis kolmes Balti riigis. Jätkuvalt on automüügi mootoriks olnud KIA hittmudel linnamaastur Sportage ja OPEL’i konkurentsivõimeline ning tugev mudelivalik kõikides mudelisegmentides. Lätis ja Leedus võib lisaks esile tuua mitme suurema riigihanke võitmist 2016. aastal. Uute autode müügikasvu toetas omakorda autogrupi diilerite kasutatud autode müük.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2016. aasta müügitulu oli 12,8 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 7,5%. IV kvartalis oli müügitulu 3,5 miljonit eurot ning eelmise aasta sama perioodiga võrreldes saavutati kasv 3,2%. Ettevõtte neljanda kvartali kahjum oli 0,1 miljonit eurot, mis kujunes 1,4 miljonit väiksemaks 2015. aasta neljanda kvartali kahjumist, mil hinnati 1,4 miljoni euro ulatuses alla jalatsikaubanduse segmendi firmaväärtust. Neljanda kvartali tulemust aitas parandada varajane talve saabumine ja agressiivsem müügile suunatud strateegia, mis on aidanud parandada lao vanuselist struktuuri ja andnud hea lähtepositsiooni marginaali kasvuks. Võrreldes 2015. aastaga paranes jõudsalt SHU kingapoodide tulemus. Lisaks kingamüügile näitasid olulist müügikasvu lastekaupade ja kottide kaubagrupid.

Kinnisvarad

Kinnisvarade ärisegmendi 2016. aasta 12 kuu grupiväline müügitulu oli 5,0 miljonit eurot. Müügitulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 33,1% ehk 1,2 miljonit eurot. IV kvartali kontserniväline müügitulu oli 1,3 miljonit eurot, mis on 10,0% ehk 0,1 miljonit eurot enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Kinnisvara segmendi 2016. aasta 12 kuu maksueelseks kasumiks kujunes 9,1 miljonit eurot, mis on 19,9% väiksem, kui eelmise aasta samal perioodil. IV kvartali maksueelne kasum oli 0,6 miljonit eurot, mis on 4,1 miljonit eurot vähem, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. Müügitulu kasvu toetasid 2015. aasta augustis Viimsis avatud kaubandus- ja meelelahutuskeskus ning Lätis Rezekne hoone üürile andmine grupivälisele osapoolele. 2016. aasta märtsis jõudsid lõpule Tartu Kaubamaja keskuse renoveerimistööd, mille käigus muudeti kogu ostukeskkonda kaasaegsemaks. Kinnisvarasegmendi kasumit mõjutas segmendi varade ümberhindlus, mille tulemusena kvartali kasum kahanes 2,2 miljonit eurot (2015. aasta ümberhindluse tulemusena kasum kasvas 2,3 miljonit eurot).

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 

  31.12.2016 31.12.2015
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 32 375 13 911
Nõuded ja ettemaksed 15 396 20 191
Varud 70 186 61 110
Käibevara kokku 117 957 95 212
Põhivara    
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 264 293
Sidusettevõtjad 1 762 1 778
Kinnisvarainvesteeringud 48 684 44 963
Materiaalne põhivara 211 511 196 691
Immateriaalne põhivara 8 505 9 043
Põhivara kokku 270 726 252 768
VARAD KOKKU 388 683 347 980
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 26 852 33 377
Võlad ja ettemaksed 83 812 77 066
Lühiajalised kohustused kokku 110 664 110 443
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 73 772 57 426
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 403 502
Pikaajalised kohustused kokku 74 175 57 928
KOHUSTUSED KOKKU 184 839 168 371
Omakapital    
Aktsiakapital 16 292 16 292
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 83 932 65 701
Konverteerimiserinevused -255 -255
Jaotamata kasum 101 272 95 268
OMAKAPITAL KOKKU 203 844 179 609
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 388 683 347 980

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

  IV kvartal 2016 IV kvartal 2015 12 kuud 2016 12 kuud 2015
         
Müügitulu 162 931 152 888 598 414 555 447
Muud äritulud 1 941 4 536 3 200 5 140
         
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused -119 797 -113 072 -445 424 -416 134
Mitmesugused tegevuskulud -13 730 -11 999 -51 808 -50 776
Tööjõukulud -16 090 -14 669 -56 371 -50 890
Põhivara kulum ja väärtuse langus -6 903 -6 614 -15 590 -15 234
Muud ärikulud -181 -152 -729 -609
Ärikasum 8 171 10 918 31 692 26 944
Finantstulud 0 1 3 12
Finantskulud -227 -280 -871 -1 144
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt 35 9 159 142
Kasum enne tulumaksustamist 7 979 10 648 30 983 25 954
Tulumaks -39 -10 -5 258 -3 883
Aruandeperioodi puhaskasum 7 940 10 638 25 725 22 071
Muu koondkasum        
Kirjed, mida võidakse edaspidi ümberklassifitseerida kasumiaruandesse        
Konverteerimiserinevused 0 0 0 0
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 0 0 0
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 7 940 10 638 25 725 22 071
         

 

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000


Bors_Kaubamaja_4Q2016_est.pdf