Publicēts: 2019-05-10 08:00:00 CEST
Siguldas CMAS
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” akciju dividendēm

2019. gada 21. maijs ir ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (SCM1R, ISIN kods: LV0000100600) akcionāru saraksts  dividenžu saņemšanai.

Tādējādi 2019. gada 20. maijs ir Ex-datums. Sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes par 2018.gadu, dividendes nesaņems.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2019. gada 22. maijā veiks dividenžu izmaksu 0,08 EUR apmērā uz vienu akciju.


Valda Mālniece
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle
Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv