English Latvian
Publicēts: 2024-05-15 16:06:54 CEST
Storent Holding
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS Storent Holding Starpposma ziņojums par 2024.gada 1.ceturksni

Iekšēja informācija, 2024-05-15 16:06 CEST --  

2024. gada pirmajā ceturksnī Grupa sasniedza 8,46 miljonu eiro apgrozījumu, EBITDA sasniedza 1,67 miljonus eiro. Atbilstoši Grupas stratēģijai no 1. janvāra Grupa ir pabeigusi ļoti sarežģītu pāreju no esošās ERP sistēmas uz jauno mākoņsistēmu visās piecās darbības valstīs un vadošajā kompānijā.

Lai gan pāreja izrādījās sarežģītāka nekā gaidīts, komandas no visām Grupas darbības valstīm ir cieši sadarbojušās ar IT atbalstu, tādējādi panākot ievērojamu progresu tehnisko šķēršļu pārvarēšanā. Lielākā ieviešanas procesa daļa jau ir pabeigta, un vadība lēš, ka ERP sistēmas ieviešana pilnībā tiks pabeigta līdz otrā ceturkšņa beigām. Neskatoties uz sarežģīto ERP sistēmu ieviešanu, nomas ienākumi pieauga par 2%, salīdzinot ar 2023. gada pirmo ceturksni ar augstāko ienākumu pieaugumu Baltijas valstīs, sasniedzot 7% pieaugumu. Grupas kopējais pārdošanas apjoms 2024. gada pirmajā ceturksnī ir samazinājies par 5%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. IT sistēmu ieviešana un zemā sezona pirmajā ceturksnī radīja 942 tūkstošu eiro zaudējumus, palielinoties procentu maksājumiem, nolietojumam un personīgajiem izdevumiem.

Aprīlī un maijā atsākusies aktīvāka tehnikas nomas sezona, un plānotie nomas ienākumi ir ar divciparu pieaugumu, salīdzinot ar to pašu periodu pērn. Šīs aplēses ar pozitīvu rezultātu jau sākušas realizēties un ir paredzams, ka ar katru nākamo mēnesi gaidāma vēl pozitīvāka tendence. Liels Grupas fokuss ir 2023. gadā 13 miljonu eiro vērtībā iegādāto jauno iekārtu apsaimniekošanas loģistika un jaunais investīciju plāns 20 miljonu eiro apmērā. 

Darbība Baltijas reģionā, kas veido aptuveni 72% no Grupas neto ieņēmumiem, uzrādīja 7% apgrozījuma pieaugumu, salīdzinot ar 2023. gada pirmo ceturksni. Attīstību veicināja iesaistīšanās lielos industriālajos projektos, piemēram, Rail Baltic, vēja parki Lietuvā, kā arī vairāki projekti militārajā sektorā. 

Storent grupas vadība paredz, ka 2024. gadā, pateicoties sistēmas uzlabojumiem, struktūras atjaunošanai un investīcijām tehnikas parkā 20 miljonu eiro vērtībā, apgrozījums turpinās pieaugt. 

 

Baiba Onkele

Storent Holding Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storentholding.com

 


Storent_interrim_report_2024_Q1_LV.pdf