Avaldatud: 2018-09-11 15:30:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

Teade olulise osaluse muutuse kohta

AS LHV Group teatab, et tulenevalt aktsiakapitali suurendamisest seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega alates 10.07.2018:

  • langes Rain Lõhmuse ja temaga seotud isikute osalus AS-is LHV Group alla 25% ja moodustab nüüd kokku 6 478 005 aktsiat, mis annavad talle 24,90% AS-i LHV Group hääleõiguslike aktsiate koguarvust.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee