Publicēts: 2020-09-25 10:58:23 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Izmaiņas sabiedrības Valdes sastāvā

Akciju sabiedrība „Ditton pievadķēžu rūpnīca” informē, ka ar Sabiedrības Padomes lēmumu Sabiedrības Valdes sastāvā ir ievēlējusi Jevgēniju Koršenkovu.

J. Koršenkovs ir dzimis 1973. gadā 08. jūnijā, ieguvis augstāko izglītību.

No 2011.gada 20. oktobri līdz 2020. gada 23. jūlija J. Koršenkovs ieņēma SIA „Rēzeknes Satiksme ” valdes locekļa amatu.

J. Koršenkovs nav akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionārs.

2020. gadā 24.septembrī J. Koršenkova ievelēšana Valdes locekļa amatā ir reģistrēta Komercreģistra Uzņēmumu reģistrā.

R.Zarāns

Valdes priekšēdētājs