Paskelbta: 2015-03-13 15:28:57 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         
         Tel. +370 441 55102


pranesimas apie vadovu sandorius 2015 03 13 LT.pdf