Offentliggjort: 2016-12-01 08:52:03 CET
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. i Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder en fuldstændig afskaffelse af tegningsprovision for alle Investeringsforeningen PFA Invests afdelinger.

Prospektet indeholder endvidere justerede satser for kapitalforvaltning, markedsføring, samt for emissionstillæg og indløsningsfradrag, som er vedtaget af bestyrelsen til ikrafttrædelse dags dato. Som følge heraf er omkostningssatserne, herunder ÅOP, justeret.

Endelig indeholder prospektet en ny ramme for anvendelse af repoforretninger i obligations- og balance afdelingerne, samt mindre redaktionelle ændringer.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


NASDAQ nr 22 2016 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf
PFA Invest - Fuldstndigt prospekt af 1. december 2016_FINAL_CLEAN.pdf