Paskelbta: 2020-03-23 08:25:00 CET
INVL Baltic Farmland
Metinė informacija

AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 m. audituota metinė informacija

Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau vadinama Bendrove) 2019 m. audituotą metinę informaciją, atsakingų asmenų patvirtinimą bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2019 m.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė
         Eglė Surplienė
         El.paštas: egle.surpliene@invaldainvl.com


Priedai


INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita_2019.pdf
INVL Baltic Farmland_Metine informacija_2019.pdf
INVL Baltic Farmland_Atsakingu asmenu patvirtinimas_2019.pdf