Paskelbta: 2021-06-21 12:03:52 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. birželio 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-06-21 12:03 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. birželio 18 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 42,7487 34,6345 589,973 160298,4282
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,1691 350,924 1643,3089 686480,1157
INVL Baltijos fondas 44,7801 42,419958 0 210975,875833

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com